Lääne-Eesti maastikuvaldkond

Lääne-Eesti maastikuvaldkond on maastikuvaldkond Madal-Eesti lääneosas, millele on iseloomulikud mereline kliima, maastike kujunemisele mõjutav maapinna tõus ja rannamaastike (rannaniitude ja roostike) ning viirsavitasandike suurem osatähtsus. Lääne-Eesti maastikuvaldkonna maastikud on suhteliselt noored ja nende pärastjääaegne paleogeograafiline areng on seotud Läänemere arenguga. Lääne-Eesti maastikuvaldkonda kuuluvad Hiiumaa, Saaremaa ja Liivi lahe rannikumadaliku maastikurajoonid.

Vaade Puise poolsaarelt