Kuulutaja

Kuulutaja on reedeti ilmuv tasuta nädalaleht, mille tiraaž on 14 000. Kuulutajat trükitakse täisvärvitrükis, mahus 16–28 lehekülge. Lisaks Lääne-Virumaale levib ajaleht ka Ida-Virumaal (Kiviõlis, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Ahtmes), Harjumaal, Järvamaal, Jõgeval, Tallinnas ja Maardus Grossi Toidukaupade keti kauplustes.

Ilmumise algusaastatel oli Kuulutaja 4–8-leheküljeline tarbijaleht, kus enamiku lehepinnast moodustas reklaam, lisaks mõned tarbijale suunatud artiklid. Nüüdseks on Kuulutajast saanud nädalaleht, milles leidub arvamuslugusid, probleemartikleid, uudiseid ning loomulikult ka reklaampakkumisi ja 12 leheküljel rubriigikuulutusi.

VälislingidRedigeeri