Kultuuriteooria tippkeskus

Kultuuriteooria tippkeskus (Centre of Excellence in Cultural Theory, CECT) oli aastatel 2008–2015 tegutsenud kultuuriteooriale keskenduv Eesti uurimisrühmade konsortsium. See oli üks seitsmest Haridus- ja Teadusministeeriumi loodud teaduskeskustest, ainus sotsiaal- ja humanitaarteaduste alal.

Kultuuriteooria tippkeskus ühendas Eesti kõrgetasemelised kultuuriteooria ja kultuuriuuringute teadlasrühmad üheks interdistsiplinaarseks keskuseks. Keskuse töö peamisteks ülesanneteks oli võrdlevate kultuuriuuringute edendamine ning Eesti kultuuriajaloo unikaalse materjali esitamine interdistsiplinaarsete tõlgendusmudelite kaudu; kultuuri metodoloogilise ja teoreetilise uurimistaseme tõstmine ja selle jätkusuutlikkuse tagamine Eestis; erialasid ühendava kultuurisüsteemide ja -protsesside uurimise metodoloogia loomine.

Keskus korraldas tegutsemise jooksul Eesti kultuuriteooria aastakonverentse, kultuuriteoreetilisi seminare ja doktorikooli. Anti välja raamatusarja "Approaches to Culture Theory". Ajakirjades Folklore (nr 51, 2012), Vikerkaar (nr 7/8, 2014) ja Akadeemia (nr 4, 2015) ilmusid erinumbrid.

Uurimisrühmad

muuda

Keskusse kuulus kaheksa uurimisrühma kokku ligikaudu 60 teadlasega nii Tartu Ülikoolist kui ka Tallinna Ülikoolist:

Tippkeskuse juhataja oli Valter Lang.

Kultuuriteooria aastakonverentsid

muuda

Tippkeskus on korraldanud rahvusvahelisi kultuuriteooria aastakonverentse:

  • 2008 – Kultuuri uurimise võimalikkusest (Tartu, 21.–22. november)
  • 2009 – Ruum, mälu ja ilme looduskultuuris: teooriast – Spatiality, memory and visualisation of culture/nature relationships: theoretical aspects (Tallinn, 22.–24. oktoober)
  • 2010 – Aeg kultuuris: vahendamine ja esitamine – Time in Culture: Mediation and Representation (Tartu, 28.–30. oktoober)
  • 2011 – Things in Culture, Culture in Things (Tartu, 20.–22. oktoober)
  • 2012 – In, Out and in Between: Dynamics of Cultural Borders (Tallinn, 17.–19. oktoober)
  • 2013 – Embodiement, expressions, exits: Transforming experience and cultural identity (Tartu, 30. oktoober – 1. november)
  • 2014 – Eesti kultuuri süvamehhanismid (Tallinn, 29.–31. oktoober)
  • 2015 – Live Theory and Lived Culture: Between Concepts and Imaginations (Tartu, 22.–24. aprill) vt,

Vaata ka

muuda