Koonga valla vapp

Koonga valla vapp on Pärnu maakonnas asunud endise Eesti haldusüksuse Koonga valla vapp.

Koonga valla vapp

Vapp kinnitati riigisekretäri poolt 26. aprillil 1996 ning õnnistatud sama aasta 20. augustil.

Vapi autor on Priit Herodes.

Vapi kirjeldus muuda

Koonga valla vapiks on sinine, hõbedase siseäärisega kilp, mille sinisel väljal on kuldne tammeoks, mis koosneb ühest lehest ja kolmest tõrust.

Põhjendus muuda

Sinine tähistab vallale iseloomulikke soid ja rabasid, hõbe märgib paekivi ning kuld on Pärnumaa vapivärvus. Siseääris sümboliseerib paekiviaedu ja looduskaitseala. Tammeoks on tugevuse ja elujõu tähis ning tõrud rõhutavad tulevikulootust.

Vapi kasutamise kord muuda

Valla vapi kujutist kasutatakse:

  1. Valla vapipitsatil, mis on hoiul vallasekretäri käes, ja valla hallatavate asutuste pitsatitel.
  2. Valla kirjaplangil.
  3. Valla üldplangil.
  4. Valla väikesel või suurel vapimärgil.
  5. Vallaametnike ja volikogu liikmete visiitkaartidel ning valitsuse poolt väljastatud trükistel, meenetel, reklaamidel, kutsetel, embleemidel.
  6. Valitsuse otsusel valda läbivate suuremate maanteede ääres valla piire tähistavatel märkidel.
  7. Muudel juhtudel valitsuse loal.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda