Konteinerilaev on kaubalaev, mis kannab oma lasti standardsete mõõtmetega konteinerites.

2017. aastal ehitatud OOCL Hong Kong oli valmimisel maailma suurim konteinerilaev

Konteinerimahutavust mõõdetakse rahvusvahelistes standardsetes 20-jalastes konteinerites (2,44 x 2,44 x 6,1 m) ehk TEU mõõtühikutes.

Konteinerid paigutatakse lastiruumis üksteise peale vertikaalsetest nurkraudadest pesadesse, mis tagavad konteinerite paigalpüsimise. Sellised pesad on nn kärgkonteinerilaevadel. Kuni 30% konteinereid veetakse tekil, kus nad eriliste lukkude ja soringutega kinnitatakse kuni 4 rea kõrguselt teki külge ning omavahel.

Mõnedel konteinerilaevadel võib asuda ka pukk- või konsoolkraana, kuid enamikul laevadel siiski oma lastiseadet ei ole.

Nüüdisajal tegutseb meredel üle 9000 konteinerlaeva, mis tagavad kaupade kiire ja kadudeta toimetamise saatjalt saajale ühtses veoprotsessis. Tänapäeval veetakse umbes 90% mittepuistlastist konteinerilaevadega.

Konteinerilaevadeks on nimetatud ka teisi konteinereid vedavaid laevu (veeremilaev).

Mahutavus muuda

Konteinerilaevu jaotakse seitsmesse suurusklassi: small feeder, feeder, feedermax, panamax, post-Panamax, new Panamax ja Ultra Large (ULCV).

Fiiderkonteinerilaevad (mahutavad kuni 2000 TEU-d) veavad konteinereid suurtest sadamatest ja terminalidest väikestesse sadamatesse ja vastassuunas ühe mere piires.

Suurimad konteinerilaevad mahutavad üle 10 000 TEU. Sellise võimsa jõuseadme (kuni 80 000 kW) ja suure kiirusega (kuni 21–25 sõlme) konteinerilaevad sooritavad kontinentidevahelisi vedusid ainult suurte terminalide vahel. Need laevad on projekteeritud, ehitatud ja varustatud püsivarustusega vastavuses rahvusvaheliste standardite nõuetega. Reeglina veavad konteinerilaevad standardkonteinereid (universaalkonteinerid, külmutus-, isotermilised, avatud, poolkonteinerid, tankkonteinerid), kuid neid on vajadusel võimalik kasutada ka universaalsete laevadena. Lastiruumid on ristkülikukujulise konfiguratsiooniga ja lastiluugid suuremõõtmelised. Lastiruumid ja ülatekk omavad spetsiaalseid kohti konteinerite kinnitamiseks, kinnitustööd toimuvad spetsiaalsete vahendite abil.

Maailma suurimad konteinerilaevad võivad vedada üle 24 000 TEU konteinereid. 2023. aasta seisuga on suurima mahutavusega MSC Irina-klassi laevad (sõsarlaevad Irina, Loreto, Michel Cappellini, Mariella, Micol ja Türkiye).

Ajalugu muuda

Konteinerilaevad võeti kasutusele 1950. aastate alguses.

Eesti esimene konteinerilaev on Muuga (ehitatud 1995 Hollandis).