Koelmu on mingi veekogu osa, mis on sobilik kalade kudemiseks. Eesti keeles on sellele terminile palju sünonüüme: kudekoht, kudeala, kudepaik, kudemispaik[1].

Kuna kaladel on enamasti väline viljastumine ja vastsete areng toimub kudemispaiga lähedal, siis peavad koelmud vastama mitmetele erilistele tingimustele. Neist kõige tähtsamad on vee temperatuur ja hapnikusisaldus. Mõnede kalade jaoks on oluline ka taimestiku olemasolu (näiteks haug), teistele jälle kruusane ja liivane põhi (paljud lõhelased).

Tänapäeval on veekogude eutrofeerumise ja mudastumise tagajärjel paljud endisaegsed (vääris)kalade kudemispaigad hävinud, mistõttu inimene on hakanud rajama tehiskoelmuid.

Viited muuda

  1. Veldre, I. 2009. Eluslooduse nimede ja mõistetega tuleb ümber käia hoolikalt. Eesti Loodus 1: 48-50.