Kodune testament

Kodune testament on testamendi liik, mis võib olla tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud või holograafiline ehk omakäeliselt kirjutatud testament.[1]

Testamendivormid muuda

Vormilt võivad testamendid olla notariaalsed (notariaalselt tõestatud testament ja notarile hoiule antud testament) või kodused (holograafiline ehk omakäeline testament ja tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud testament). Eelmainitud testamendiliigid on kõik võrdse õigusliku jõuga, kuid testamendi valikul tuleb arvestada testamendi liigi eripära ning liigiti eri kehtivusajaga.[2]

Koduse testamendi erisused muuda

Kodune testament on oma iseloomult pigem erakorraline ning pärandajal (testaatoril) on võimaluse korral soovitatav teha testament notariaalses vormis. Selle puhul on paremini tagatud pärandaja tahte väljaselgitamine ja selle hilisem täideviimine.[2] Samuti võib koduse testamendi puhul tekkida oht, et selle olemasolust ei ole lähikondsed teadlikud. Seetõttu on soovitatav kodusest testamendist ka pärimisregistrisse teada anda.[3][4]

Koduse testamendi tühistamine või muutmine muuda

Vastavalt pärimisseaduse §-le 88 saab pärandaja igal ajal tühistada või muuta testamendi või mõne selle osa, kui koostab hiljem uue testamendi või pärimislepingu. Koduse testamendi võib pärandaja tühistada notariaalse või koduse testamendiga,testamendi hävitamisega või pärimislepinguga. Samuti võib testaator notariaalse testamenti tühistada uue notariaalse või koduse testamendiga või pärimislepingug. Juhul, kui pärandaja on hilisema testamendiga muutnud vaid osa sellele eelnenud testamendist, jääb testament muutmata osas kehtima. Kodust testamenti on võimalik täies mahus tühistada selle hävitamisega, uue testamendi või pärimislepingu koostamisega.[5]

Koduse testamendi kehtivus muuda

Kodune testament kaotab kehtivuse, kui testamendi tegemisest on möödas kuus kuud ning pärandaja on sel perioodil olnud elus (pärimisseadus § 25 lg 1) [6], seega on soovitatav kodust testamenti iga kuue kuu jooksul uuendada, et tagada koduse testamendi kehtivus. Notariaalne testament aga oma kehtivust ei kaota. Juhul, kui kodusel testamendil puudub kuupäev, lubab pärimisseaduse § 25 lg 2 testamendi tegemise kuupäeva tuvastada ka muul viisil, seega ei pruugi kuupäeva puudumine automaatselt kaasa tuua testamendi tühisust.[6] Testament on tühine vaid juhul, kui puudub testamendi koostamise kuupäev ning seda ei ole võimalik tuvastada ka muul viisil.  

Koduse testamendi üldnõuded[3] muuda

 • Testaator peab olema vähemalt 18-aastane (alla 15-aastane võib testamendi teha vaid notariaalselt tõestatud vormis).
 • Testamendile tuleb märkida:
  • Testamenditegija nimi, sünniaeg ja elukoht
  • Testamendi koostamise kuupäev ja aasta
  • Testamenditegija (ja tunnistajate) allkiri
  • Tunnistajate olemasolul nende nimed ja elukohad
 • Kodune testament kaotab kehtivuse kuue kuu pärast (juhul, kui testamendi tegija sel ajal veel elab), seega tuleb iga kuue kuu tagant teha uus nõuetele vastav testament.

Viited muuda

 1. Pärimisseadus § 20 lg 3
 2. 2,0 2,1 Mikk, Tiina (2012). Pärimisõigus. Tallinn: Pakett. Lk 68.
 3. 3,0 3,1 Testament eesti.ee
 4. Kodusest testamendist teavitamine eesti.ee
 5. Pärimisseadus § 88 lg 2
 6. 6,0 6,1 Pärimisseadus § 25