Ava peamenüü

Kirjastaja on isik, ettevõte või asutus, kes tegeleb kirjastamisega, st annab välja trükiseid (raamatuid, ajalehti, ajakirju vms). Kirjastamisega tegelevaid ettevõtteid nimetatakse kirjastusteks.

Esimesed kirjastajad pärast trükikunsti leiutamist olid trükkalid või trükikodade omanikud. Trükikunsti levides, trükitavate teoste arvu ja tiraažide kasvades kirjastamisprotsess spetsialiseerus: tekkisid eraldi toimetajad, raamatukaupmehed jpt elukutsed. Kirjastajatest said inimesed, kes küll enamasti ise raamatuid ei kirjutanud, tõlkinud, toimetanud, kujundanud ega trükkinud, kuid juhtisid kogu protsessi, tihti otsustades ka trükitavate raamatute valiku. Tänapäeval on valik suuremates kirjastustes läinud siiski enamjaolt toimetajate kätte, välja arvatud eriti oluliste või kulukate trükiste puhul.