Kindral Johan Laidoneri Riigivanemaks Valimist Korraldav Peatoimkond

Kindral Johan Laidoneri Riigivanemaks Valimist Korraldav Peatoimkond oli Eesti erakond aastail 1933–1939.

Peatoimkonna asutamiskoosolekust 5. detsembril 1933 võttis osa rohkesti vabadussõjalasi, rõhuvas enamuses Vabadusristi kavalere.

Erakonna eesmärk oli Vabadussõja-aegse Sõjavägede Ülemjuhataja Johan Laidoneri VR I/1 ja III/1 valimine Riigivanemaks 24. jaanuaril 1934 jõustunud uue põhiseaduse alusel. Seda valikut põhjendati järgmiselt:

„uue põhiseaduse vastuvõtmisega on rahvas soovinud näha riigi eesotsas kindlakäelist riigivanemat, kes Eesti riiklikku iseseisvust nii sisemiselt kui ka väliselt hoiaks ning kindlustaks. Seks peab tulevane riigivanem olema mees, kes iseseisvalt ja rippumatult suudab teha ja teostada otsuseid, mis vajalikud seni asetleidnud pahede kõrvaldamiseks, korra, rahu ja isikuvabaduse säilitamiseks ning sõbralike suhete pidamiseks välisriikidega. Neist seisukohtadest lähtudes tundub ilmselt, et tulevase riigivanema kohal peaks olema meie vabadussõjaaegne vägede ülemjuhataja kindral Laidoner, kes tuntud veendunud demokraadina, rahvavalitsusliku korra kaitsjana ning kindlakäelise riigimehena ja rahvusvaheliselt tuntud poliitikuna.“

Pärast Johan Laidoneri nõusoleku saamist kandideerimiseks alustas peatoimkond aktiivset tegevust kõigi seaduslike abinõudega ülesseatud eesmärgi saavutamiseks.

Erakonna esimees oli Tallinna-Haapsalu rahukogu esimees kolonel Hendrik Vahtramäe VR I/2, aseesimees kaptenmajor Tiido Kraus VR II/2 ja II/3, juhatuse liikmed kapten Viktor Arak VR II/3, Jaan Taklaja VR II/3 ja major Hans Tuksam VR II/3.

Peatoimkond andis välja 2. veebruarist kuni 5. maini 1934 ilmunud nädalalehte Rahva Tahe, mille vastutav toimetaja oli kolonel Karl Parts VR I/1, II/2 ja II/3.

Põhikirja kohaselt pidi erakond likvideeritama kolm kuud pärast Riigivanema valimiste teostamist. Kuna valimised jäid pidamata, likvideeriti erakond tegelikult alles 22. septembril 1939.