Kihnu valla vapp

Kihnu valla vapp on Pärnu maakonnas asuva Eesti haldusüksuse Kihnu valla vapp.

Kihnu valla vapp

Vapp on kinnitatud 7. novembril 1995.

Vapi kirjeldus muuda

Kihnu valla vapiks on hõbedane musta lainelise päisega kilp. Kilbi hõbedasel väljal on sinine kaheksaharuline täht, mille kaldharud on ristharudest lühemad. Mustal päisel on hõbedane lamav otsevaatav hüljes.

Põhjendus muuda

Kilbi laineline jaotus tähistab merd. Sinine kaheksaharuline täht sümboliseerib ilmakaari ning sellega ka Kihnu kuulsaid meresõitjaid ning laevaehitajaid. Samuti märgib täht põhjamaiselt karge mere keskel asuvat Kihnu saart ennast. Vapiloom viitab hülgepüügile, kihnlaste traditsioonilisele tegevusalale.

Vapi kasutamise kord muuda

Kihnu valla vappi kasutatakse:

  1. Kihnu Vallavolikogu, Kihnu Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning äriühingute, mille aktsiate või osa ainuomanikuks on Kihnu vald, pitsatitel ja dokumendiplankidel.
  2. Kihnu valla autasudel, valla meenetel ja ametlikel trükistel.
  3. Vallavalitsuse hoonel, valla piiritähistel ning valla ametiasutuse hallatavate asutuste siltidel.
  4. Muudel juhtudel toimub valla vapi kasutamine vallavalitsuse poolt väljastatava loa alusel.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda