Ketiratas

Ketiratas on masinaelement, mida kasutatakse kettülekandes. Ketirattad erinevad silinderhammasratastest ainult hammasvöö ehituselt. Seetõttu määratakse rummu läbimõõt ja pikkus samade seostega mis hammasratastelgi. Ketirattad valmistatakse malmist või terasest.

Ketiratas
Do: ketiratta välisdiameeter
Dp: jaotusringjoone diameeter

Ketiratta hammaste arvRedigeeri

Ketiratta minimaalset hammaste arvu piiravad keti šarniiride kulumine, dünaamilised koormused ja ülekande tekitatav müra. Ketiratta hammaste arvu vähendamisel kasvab keti liikumiskiiruse ebaühtlus ning keti pekslemine vastu ketiratast. Praktikas lubatakse väikesekäigulistel ja väikese võimsusega ülekannetel ketiratta minimaalseks hammaste arvuks hammasketi puhul 13; rull- ja rullpuksketi puhul 7.

ValemidRedigeeri

Rull- ja puksketirataste hammasvöö valemidRedigeeri

 • jaotusläbimõõt d = p/sin(180°/Z)
 • peadeläbimõõt De = p[0,5+cot(180°/Z)
 • jalgadeläbimõõt Di = d–2r
 • soone läbimõõt Dc = p cot(180°/z)–1,3h
 • üherealise ketiratta hamba laius (mm) b = 0,93Bs–0,15
 • Kahe- ja kolmerealise ketiratta hamba laius (mm) b = 0,9Bs–0,15
 • Hammasvöö laius B = (n–1)A+b
 • hamba ümardusraadius R = 1,7d1
 • hammasvöö paksus δ = 1,5(De–d)
 • ketta paksus C = (1,2...1,3)δ (kus δ on varem arvutatud hammasvöö paksus)

kus p on keti samm

Z – ketiratta hammaste arv,

r – jalakaare raadius (r = 0,5025d1 + 0,05 mm),

d1 – keti rulli läbimõõt,

Bs – keti plaatide sisepindade vahekaugus,

A – mitmerealise keti sümmeetriatelgede vahekaugus,

h – ketiplaadi laius,

n – ketiratta hambaridade arv.

Hammasketirataste hammasvöö mõõtmete valemidRedigeeri

 • d = p/sin(180°/Z),
 • peadeläbimõõt De = p/tan(180°/Z),
 • jalgade läbimõõt Di = d–2h/cos(180°/Z)
 • soone läbimõõt Dc = De–1,5p
 • hammasvöö laius b = B+2S, kus B on keti laius ja Sketiplaadi paksus.
 • hamba ümardusraadius R = p
 • Raadiuse R algpunkti koordinaat E = 0,4p
 • juhtsoone laius a = 2S
 • hamba kõrgus h = b1+e, kus b1 on kaugus liigendi teljest keti hamba tipuni ja e on radiaallõtk,
 • pöia paksus δ = 1,5(De–d)
 • ketta paksus C = (1,2...1,3)δ

b1, S, e ja B arvväärtused leitakse tabelist.