Masinaelement

Masinaelement on masina elementaarosa, mis täidab mingit kindlat ülesannet.

Masinaelementide liigitusRedigeeri

Traditsiooniline liigitusRedigeeri

  • Liited. Eristatakse lahtivõetavaid (kiil-, liist-, keermesliide jt) ja mittelahtivõetavaid ehk kinnisliiteid (neet-, keevis-, liimliide).
  • Ülekanded. Eristatakse hõõrdumisega (rihm-, hõõrd-, ratasülekanne jt) ja hambumisega ülekandeid (hammas-, tigu-, kettülekanne jt)
  • Ülekandeid toetavad elemendid (võllid, teljed, laagrid).
  • Muud elemendid (sidurid, keredetailid, määrdeseadmed, vedrud jt).

Toodud klassifikatsioon sobib rohkem käsiraamatu jaoks ning pärineb eelmise sajandi esimesest poolest. Kui aga jälgida seoseid masinaelementide vahel – mis on mille jaoks – ja masina konstrueerimise ligikaudset loogilist järjekorda, siis sobib paremini funktsionaalne liigitus.

Funktsionaalne liigitusRedigeeri

  • Võllid, nende liited ja toed (võllid, teljed, võlli ja rummu liited, laagrid, määrimiseadmed ja tihendid).
  • Ülekanded (mehaanilised, hüdraulilised ja pneumaatilised ülekanded).
  • Keredetailid ja nende liited (kered ja katted, keermesliited, raamid, keevis-, joote- ja liimliited).
  • Ajamielemendid (sidurid, pidurid, elastsed elemendid, reduktorid jne).
  • Tõste- ja transpordimasinate elemendid ja tüüpkonstruktsioonid (painduvad veo- ja tõsteelemendid koos trumlite, plokkide ja tüüpmehhanismidega).

Keskne masinaelementRedigeeri

Keskseks masinaelemendiks tuleb lugeda võlli. Ülekanded on vaid selleks, et võllid vajalikul viisil pöörleksid. Ülekandeid võib valida ühe ja sama ülesande täitmiseks mitmesuguseid. Mõnedel juhtudel (ventilaatorid, pumbad jne) pole ülekandeid üldse vaja.

Tähtsamad lihtsad masinaelemendidRedigeeri

Vaata kaRedigeeri

KirjandusRedigeeri