Kesu raba asub Rapla maakonna ja Pärnu maakonna piiril. Halduslikult on suurem osa rabast Märjamaa vallas ning raba lõunapoolsed servalad ulatuvad veidi ka Põhja-Pärnumaa ja Lääneranna valla aladele.

Kesu raba pindala on 30 km². Turbalasundi paksus on kuni 7 meetrit, keskmine paksus 5 meetrit. Turbavarud on 113 miljonit m³. Pindalaühiku kohta on Kesu raba suurimate turbavarudega soode hulgas Eestis. Raba absoluutne kõrgus on 21 meetrit.

82% soost on raba, 10% siirdesoo ja 8% madalsoo. Soos on kaks laugastikku: üks raba idaosas ja teine raba lääneosas. 1950. aastate alguses toimus raba lääneosas suur soopõleng, mille tagajärgi on selgelt märgata siiani. Tänapäeval toimub Kesu raba lääne edelapoolses servas intensiivne mineraalmaa soostumine.

Väljavool Kesu rabast on Kasari jõgikonda (Naravere oja, Liiva oja, Kesu oja, Avaste oja).

19. sajandil ja 20. sajandi alguses on raba servaladel kaevandatud vähesel määral turvast. Suurem soo turbavarude hõlvamine oli kavas 1960. aastatel, mida ei tehtud siiski teoks. Kunagist turbakaevandust meenutavad Kesu külas vett täis turbavõtuaugud. Siin-seal on säilinud ka soosse kaevatud vanu linaleoauke.

1992. aastal võeti suurem osa soost looduskaitse alla (Kesu sookaitseala).