Katal (tähis: kat) on SI-süsteemi tuletatud ühik, mille väljendatakse ensüümide ja teiste katalüsaatorite katalüütilist aktiivsust teatud tingimuste korral.

1 kat = 1 mol/s

Katal ei kirjelda keemilise reaktsiooni kiirust, vaid katalüsaatori omadust, katalüütilist aktiivsust, mille väärtus on sõltumatu katseprotseduurist, kuid sõltub üldjuhul katsetingimustest. Näiteks üks katal trüpsiini on trüpsiini kogus, mis lõhub ühe mooli peptiidsidemeid sekundis etteantud tingimuste korral.

Katal kuulub SI-ühikute hulka alates 1999. aastast. [viide?]

Viited

muuda