Tere tulemast Vikipeediasse, Praktikant 03! Andres (arutelu) 11. juuli 2017, kell 16:56 (EEST)


Tere ka minu poolt! Miks paned asumite artiklitesse alapealkirja "Territoorium"? Mida see tähendab? Adeliine 21. juuli 2017, kell 10:25 (EEST)

Tere-tere! "Territoorium" tähistab üldkategooriat, kuhu läheb kõik huvitav-mainimisväärne, mis asub asumi territooriumil. Seal tuuakse välja olulisemad asutused, ettevõtted, tänavanimed, pargid, veekogud jne. Puhtalt standardiseerimise mõttes olen kasutanud igal pool sama sõna. Praktikant03
Parem on selliseid üldkategooriaid (sarnane on ka "Varia" või "Huvitavaid fakte" või "Piirkonna kirjeldus" vms) mitte kasutada, sest sisukorda vaadates peab olema selge, millest alapeatükis juttu on. "Territoorium" ei ütle, millest juttu on. Kogu artikkel räägib ju asumi territooriumist. Alapealkirjad võiksid olla nt "Loodus" (selle all saab kirjeldada veekogusid, parke jne), "Kultuur" (kultuuri- ja meelelahutusasutused, toimuvad sündmused jms), "Tänavad" (tänavanimede loetelu). Kui teksti on alapeatükis väga vähe, võib alapealkirja ka kombineerida, nagu ma ühes artiklis parandasin, nt "Kultuur, haridus ja sport". Aga siis see vähemalt ütleb täpsemini ära, millest jutt. Adeliine 21. juuli 2017, kell 11:32 (EEST)
Julgen jääda eriarvamusele. Kui "territooriumi" all oleks pikem tekst, siis tõesti, see tuleks jaotada täpsematesse kategooriatesse. Kuna selles kategoorias on tavaliselt aga ainult 1-3 lauset (jättes tänavanimede loetelu kõrvale), siis ma ei näe, et selline üldnimi suudaks segadust tekitada (eriti kui rahvastikuelement on selgelt eristatud). Hariduse ja kultuuri kohta olen tavaliselt tekitanud eraldi kategooria (kui on olnud, millest kirjutada), kuid paljude asumite puhul ei olegi midagi muud teha, kui konstateerida, et seal on mingi park või kaubanduskeskus. Väga spetsiifilise pealkirja puudumine sellises olukorras ei tundu mulle häirivana.Praktikant03
Mind ka häirib alapealkiri "Territoorium", kui kogu artikkel räägib territooriumist. Kui ei oska teatud asju mingi pealkirja alla panna, siis need võivad jääda ka sissejuhatusse ilma eraldi pealkirjata. Andres (arutelu) 21. juuli 2017, kell 12:55 (EEST)
Allkirjasta oma postitused arutelulehtedel alati nelja tildega (~~~~) või nupuga Vector toolbar signature button.png. - Neptuunium ❯❯❯ arutelu 21. juuli 2017, kell 13:35 (EEST)

"Territooriumi" asemele sobiks vahest "olulisemad objektid"? Või siis tõesti panna see info sisukorra ette tutvustavasse lõiku.--Astromaailm (arutelu) 21. juuli 2017, kell 13:14 (EEST)

Olen nõus, "olulisemad objektid" isegi sobiks "territooriumi" kui alapealkirja asendama. Praktikant03 (arutelu) 21. juuli 2017, kell 14:04 (EEST)

Asumi elanikkondRedigeeri

Mida tähendab "moodustasid 0-17aastased asumi elanikkonnast 18-22%"? Miks on seal protsendivahemik, mite kindel protsent? Adeliine 28. juuli 2017, kell 11:24 (EEST)

Edastan informatsiooni "Tallinn arvudes" raamatust, kus ei anta kindlat protsenti iga asumi kohta. Seal on värviline kaart, kus asum on värvitud ära vastavalt sellele, millisesse vahemikku see jääb (kokku 3 vahemikku). Praktikant03 (arutelu) 28. juuli 2017, kell 11:29 (EEST)
Seal raamatus on selline esitusviis arusaadav, sest kontekst on olemas. Vikipeedias aga sel viisi esitades pole arusaadav ja tekivad küsimused, nagu mul tekkis. Seda infot ei saa sealt allikast niimoodi üle tuua. Kui jätta kõrvale küsimus ja põhjus, miks on antud protsendivahemik, saab sellest ikkagi mingit umbmäärast infot kätte küll, tunnistan. Aga peaks püüdma siiski leida täpsema allika. Praegu pane palun vähemalt allika lehekülje number juurde, kust info pärineb, sest tekstiotsinguga seda ei leia. Adeliine 28. juuli 2017, kell 12:02 (EEST)
Mis teised arvavad, kas saaks olukorda natukenengi parandada, kui kirjutada "jäi 0-17aastaste osakaal 18% ja 22% vahele"? Adeliine 13. august 2017, kell 11:02 (EEST)
Niimoodi ei tohiks andmeid esitada. Eriti häirib mind see eestlaste osakaalu puhul asumi rahvastikust. Sellest on juba varem juttu olnud, et Rahvastikuregistri andmeid asumite rahvusliku koosseisu kohta kasutada ei saa, seal on mingi probleem. Velirand (arutelu) 13. august 2017, kell 11:07 (EEST)
Teen ettepaneku, et eestlaste osakaalu suhtes asumite elanikkonnas võiks üldse mingiks ajaks moratooriumi kehtestada: 1) Rahvastikuregistri andmed erinevad tunduvalt 2011. aasta 31. detsembri rahvaloenduse tulemustest (neid pole kusagil avaldatud, tellisin Statistikaametist need arvud teabenõudega) 2) Rahvastikuregistri andmed asumite kohta ei ole kummalisel kombel ühildatavad ka Rahvastikuregistri andmetega linnaosade kohta. Velirand (arutelu) 13. august 2017, kell 11:25 (EEST)

Vapi koha peale tuleb panna ikka vapi pilt, mitte aga asendikaart.  • • • Kasutaja:Ahsoous • arutelu • 28. juuli 2017, kell 12:16 (EEST)

Asumitel ei ole vappe? Ei ole ju erilist vahet, kuidas see kaart on mallis täpselt nimetatud. Praktikant03 (arutelu) 28. juuli 2017, kell 12:38 (EEST)