Karl Rudolf Hermann Seuberlich

Karl Rudolf Hermann Seuberlich (23. veebruar 1878 – kadunuks jäänud 1938) oli arhitekt, kes juhendas Kuressaare linnuse rekonstrueerimistöid. 1907. aastal publitseeris ta oma uurimistöö tulemustest lähtuvad seisukohad Kuressaare linnuse ehitusloo kohta, mis on põhiosas tänini enamiku arhitektuuriajaloolaste poolt tunnustamist leidnud. Osalt tema projekti järgi on aastail 19021904 ehitatud Riias Pleitavase tänavas asuv juudi sünagoog, samuti Riia loomaaia rajatised.