Kaebus halduskohtumenetluses (haldusasjas) on isiku pöördumine halduskohtu poole kohtumenetluse alustamiseks. Tsiviilkohtumenetluses on kaebuse analoogiks hagi.

Kohustuslikud rekvisiidid ja osad muuda

Menetlusosalised muuda

Menetlusosalised on

 • pooled (kaebaja ja vastustaja);
 • kolmas isik;
 • kaasatud haldusorgan.
 • Riigi või kohaliku omavalitsuse haldusorgan tegutseb menetlusosalisena riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse nimel.

Pooled muuda

Halduskohtumenetluses on poolteks kaebaja ja vastustaja.

Alaliigid muuda

Kaebuse mõiste on muutuv ning täienev vastavalt kohtule (kohtuasja etapile), kuhu kaebus esitatakse. Nimekiri ei pruugi olla lõplik.

Halduskohtule esitatavad kaebused:

 • tühistamiskaebus;
 • kohustamiskaebus;
 • keelamiskaebus;
 • hüvitamiskaebus;
 • heastamiskaebus;
 • tuvastamiskaebus.

Kaebuses võib soovi korral esitada mitu omavahel seotud nõuet (liitkaebus).

Ringkonnakohtule esitatavad kaebused:

Riigikohtule esitatavad kaebused:

 • kassatsioonikaebus.

Vaata ka muuda

Viited muuda

Välislingid muuda