Kālī (ka Kālikā) on hindu jumalanna, keda seostatakse igavese energiaga.

Kolpadest kaelakeega ehitud Kālī seismas Shival. Ümbritsev maastik on kaetud kehaosadega. Brahma, Višnu ja kolmas kuju on näha pilvedelt toimuvat vaatlemas

Nimi Kālī tuleb sanskriti keele sõnast kāla, mis tähendab musta, aega või surma.

Tihti kujutatakse Kālīt tumeda ja vägivaldsena, ta varaseimal hävitava tegelase kehastusel on siiani mõju.

Kālīt peetakse aja ja muutuste jumalannaks.