Višnu on üks brahmanismi ja hinduismi peajumalaid. Ta moodustab koos Brahma ja Šivaga trimurti. Višnu ülesandeks on maailma säilitamine ja kaitsmine, selleks laskub ta aeg-ajalt avataarana maa peale. Vedadeaegses usundis oli ta päikesejumal.

Višnu kiviskulptuur (10. saj) Nepalis Kathmandu lähistel Pharphingis

Višnu on heasoovlik jumal, kelle naiseks on õnne- ja edujumalanna Šrī ehk Lakšmī.

Višnu avataarad on Kurma, Varaha, Matsja, Narasinha, Vamana, Parasurama, Rāma, Krišna, Buddha ja Kjaalki.

Vaata ka muuda