Juhend:Õppekäik (Pea meeles)

Sissejuhatus   Muutmine   Vormindamine   Lingid   Viitamine   Arutelulehed   Pea meeles   Kokkuvõte    

Vikipeedia põhimõtted

Artikli teema

Vikipeedia on entsüklopeedia, seega peavad artiklid koosnema entsüklopeediliselt tähelepanuväärsest infost. Tähelepanuväärsus on küll subjektiivne ja vaieldav, kuid kindlasti ei peaks entsüklopeedias olema artikkel iga maailma inimese, iga viimase kui firma, ansambli, bussipeatuse kohta. Teatud valdkondade jaoks, mis entsüklopeediasse ei sobi, on olemas sõsarprojektid (Vikisõnastik, Vikitekstid, Vikitsitaadid jne). Vikipeedia ei ole koht algupäraste mõtete avaldamiseks, see tähendab info avaldamiseks, mida pole enne muudes allikates avaldatud (näiteks originaalsed uurimistulemused, avaldamata isikuandmed jne).

Neutraalne vaatepunkt

Vikipeedia artiklite sisu peab olema kirjutatud neutraalsest vaatepunktist. See tähendab, et tuleb kajastada kõiki erinevaid seisukohti vaadeldava teema suhtes (seda muidugi autoriteetsetele allikmaterjalidele tuginedes). Lugejale tuleb anda võimalikult mitmekülgne ja erapooletu teemakäsitlus, püüdmata tema hinnanguid kallutada. Vikipeedia ei ole üksikute huvigruppide vaadete propageerimise koht. Artiklid võivad sisaldada arvamusi, kuid need peavad olema viidatud ja esitatud kui arvamused, mitte faktid.

Tavaliselt ei ole soovitatav kirjutada artiklit iseendast (või oma firmast, ansamblist), isegi kui oled tähelepanuväärne, sest sel juhul võib olla raske kirjutada piisavalt neutraalselt.

Autoriõigused

Kuna Vikipeedia sisu avaldatakse vaba kasutuse litsentsi all, ei tohi Vikipeediasse lisada autoriõigustega kaitstud materjali (teksti, pilte) ilma õiguste valdaja loata. Pea meeles, et kogu internetis leiduvale informatsioonile kehtivad kellegi autoriõigused, kui konkreetsel veebilehel just teisiti kirjas ei ole. Uut informatsiooni lisades sõnasta see ümber, nii et säilivad faktid, kuid kellegi autoriõigusi ei rikuta.

Õhkkond

Vikipeedias peaks valitsema sõbralik ja avatud õhkkond. Muidugi võib ette tulla arusaamatusi, eriarvamusi ja isegi tuliseid vaidlusi, kuid kaastöölistelt oodatakse viisakat ja heatahtlikku käitumist. Kõige tähtsam põhimõte, mida meeles pidada, on "eelda häid kavatsusi". Kui mõni kasutaja on teinud või arvanud midagi, mis Sind ärritab, kirjuta tema arutelulehele teade ja küsi viisakalt selgitust. Võid avastada, et tegu oli kõigest arusaamatuse või tahtmatu-teadmatu eksimusega.

Võta arvesse kogenumate kaastööliste nõuandeid, need on tehtud eesmärgiga Sind aidata. Sinu panus on Vikipeediale tähtis, keegi ei soovi Sinu tööd alavääristada.

Viimaseks: Kokkuvõte