Jahilinnud on linnud, kellele tohib jahilubade alusel jahiajal jahti pidada. Jahilinnud kuuluvad jahiulukite hulka.

Eestis küttida lubatud jahiulukite loetelu[1] kinnitab Eesti kliimaminister määrusega.

Eestis küttida lubatud jahilindude loetelu[2]

muuda
 1. kormoran (Phalacrocorax carbo)
 2. rabahani (Anser fabalis)
 3. hallhani (Anser anser)
 4. suur-laukhani (Anser albifrons)
 5. kanada lagle (Branta canadensis)
 6. valgepõsk-lagle (Branta leucopsis)
 7. viupart (Anas penelope)
 8. rääkspart (Anas strepera)
 9. piilpart (Anas crecca)
 10. sinikael-part (Anas platyrhynchos)
 11. soopart (Anas acuta)
 12. rägapart (Anas querquedula)
 13. luitsnokk-part (Anas clypeata)
 14. tuttvart (Aythya fuligula)
 15. mustvaeras (Melanitta nigra)
 16. sõtkas (Bucephala clangula)
 17. laanepüü (Bonasa bonasia Tetrastes bonasia)
 18. faasan (Phasianus colchicus)
 19. nurmkana (Perdix perdix)
 20. lauk (Fulica atra)
 21. tikutaja (Gallinago gallinago)
 22. metskurvits (Scolopax rusticola)
 23. naerukajakas (Larus ridibundus)
 24. kalakajakas (Larus canus)
 25. hõbekajakas (Larus argentatus)
 26. merikajakas (Larus marinus)
 27. kodutuvi (Columba livia f. domestica)
 28. kaelustuvi (Columba palumbus)
 29. hallrästas (Turdus pilaris)
 30. künnivares (Corvus frugilegus)
 31. hallvares (Corvus corone cornix)

Viide

muuda
 1. Jahieeskiri. RT I, 20.12.2019, 30.
 2. Väikeulukite loetelu. Keskkonnaministri 28.05.2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri“ lisa.

Vaata ka

muuda