Jahiluba

Jahiluba on ulukiküttimise õigust tõendav dokument, mis peab ulukile jahipidamisel kaasas olema. Jahiluba antakse jahitunnistust omavale isikule.[1][2][3][4]

Jahilubade müügi ja väljastamisega tegeleb Eestis Riigimetsa Majandamise Keskus. 2011. aastal müüdi enampakkumisel 635 suuruluki jahiluba, millega teeniti 201 500 eurot.

Jahiloale kantakse:

  • jahiloa number;
  • loa andja nimi ja asukoht;
  • loa saaja ees- ja perekonnanimi;
  • loa andmise aeg ning loa kehtivusaeg;
  • ala, kus jahipidamine on lubatud;
  • küttida lubatud uluki liik, suuruluki jahiloale vajaduse korral uluki vanus ja sugu;
  • loa andnud isiku allkiri.

Jahiloale tohib kanda kuni kolm loa kasutajat. Suuruluki luba antakse eraldi iga isendi küttimiseks. Jahiloa kehtivusaega ei pikendata. Jahiloa annab ja selle hinna kehtestab ning jahilubade andmise ja tagastamise arvestust peab jahipiirkonna kasutaja (nt jahiselts) või tema volitatud esindaja. Jahiload jagunevad suurulukite ja väikeulukite jahilubadeks. Jahiluba annab jahipidamise õiguse ainult loale kantud isikule, välja arvatud ühisjahi puhul.

Ebaseaduslik jahipidamine või ulukile otstarbetute vigastuste tekitamise eest võib saada rahalise trahvi või vanglakaristuse.


ViitedRedigeeri