Ivar Piir

Eesti füüsik

Ivar Piir (20. oktoober 1929 Tartu12. jaanuar 2017 Tartu) oli eesti füüsik.[1]

Elulugu

muuda

Ivar Piir oli lukksepa poeg.[1]

Lõpetas 1947 Tartu 1. Keskkooli, 1952 Tartu Riikliku Ülikooli füüsika osakonna, 1955 TÜ aspirantuuri, füüsika-matemaatikakandidaat (1955, TÜ), väitekiri "Mittelineaarsed efektid footonite liikumisel kvantiseeritud gravitatsiooniväljas".

Oli 1955–1956 TÜ füüsika ja teoreetiline füüsika kateedrite assistent, 1956–1970 teoreetilise füüsika kateedri vanemõpetaja ja dotsent, 1970–1973 Eesti NSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi ja 1973–1981 Eesti NSV TA Füüsika Instituudi teoreetilise füüsika sektori vanemteadur, 1981–1992 TÜ teoreetilise füüsika kateedri juhataja, 1992–1995 TÜ teoreetilise füüsika instituudi väljateooria õppetooli dotsent, 1995–2005 metoodik.[1]

Teadustöö

muuda

Uurimisvaldkond: üldrelatiivsusteooria (relativistliku gravitatsiooniteooria) probleemid. Kuulub professor Harald Kerese rajatud Tartu gravitatsiooniteoreetikute koolkonda. 1960. aastail leidis mõned uued staatilised aksiaalsümmeetrilised lahendid Einsteini võrranditele, analüüsis lainete leviku probleeme, eriti Huygensi printsiibi rikkumisega seotud efekte kõveras aegruumis. Lugenud TÜ-s kõiki matemaatilise füüsika ja teoreetilise füüsika põhikursusi, erikursusena rühmateooriat, valikkursusena füüsika ajalugu; koostanud õppevahendeid. Tegelenud ka füüsika ajaloo ja füüsika õpetamise metoodikaga. Kogumiku "Teaduse ajaloo lehekülgi Eestis. XIII: Täppisteaduste ajaloost Eestis. Pühendatud Wilhelm Ostwaldi 150. sünniaastapäevale" (Tartu, 2004) jmt raamatute koostaja. ETBL füüsika erialatoimetaja ja autoreid.[1]

Tunnustus

muuda

Teoseid

muuda

40 teadustrükist, 8 õppevahendit, u 400 artiklit ENE-s ja EE-s.[1]

 • О проблеме взаимодействия квантованных электромагнитного и гравитационного полей. // Тр. Инст. физ. и астр. АН ЭССР (1957) 5
 • О статических решениях проблемы многих частиц в общей теории относительности 1, 2. // Тр. Инст. физ. и астр. АН ЭССР (1964) 25
 • Скалярное волновое уравнение в гравитационном поле Шварцшильда. // Изв. АН ЭССР. Физ. Мат. 20 (1971) 3
 • Распространение волн в слабом статическом гравитационном поле. // Изв. АН ЭССР. Физ. Мат. 21 (1972) 2
 • От квантовой гравитации к распространению волн в гравитационном поле. // Тр. Инст. физ. АН Эстонии 65 (1989) 11
 • Johan Vilipi avaloeng Tartu Ülikoolis. // TALE XIII (2004)
 • Harald Keres – õpetaja ja õpetlane. // TALE XIII (2004)
 • Teoreetilise füüsika ajaloost Tartus (1921–1960). // Eesti Füüsika Seltsi aastaraamat 2004. Tartu 2005

Viited

muuda
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide
 2. "Tartu Ülikooli medali kavalerid". Tartu Ülikool. Vaadatud 5.12.2022.
 3. "Tartu Ülikooli suure medali kavalerid". Tartu Ülikool. Vaadatud 4.12.2022.
 4. "Tartu Ülikooli aumärgi kavalerid". Tartu Ülikool. Vaadatud 8.12.2022.

Kirjandus

muuda
 • Eesti TA Füüsika Instituudi uurimused. // Гравитация и волны 65 (1989) (kogumik pühendatud Ivar Piirile seoses 60. sünnipäevaga)
 • Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. Tartu 1987, 276
 • Tartu Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1981–1995 (käsikiri), II, 130
 • EE 14. Lk 372

Välislingid

muuda
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.