Internatsionaal

(Ümber suunatud leheküljelt Internatsionaal (laul))
Disambig gray.svg  See artikkel räägib laulust, rahvusvaheliste vasakpoolsete erakondade ja organisatsioonide kohta vaata artiklit Internatsionaal (organisatsioon).

Internatsionaal (prantsuse keeles L'Internationale; eesti keeles varem Internatsionale) on rahvusvaheline töölisliikumise hümn.

Algsed prantsuskeelsed sõnad kirjutas aastal 1871 Eugène Pottier (18161887), aastal 1888 viisistas need Pierre Degeyter (18481932).

Esimest korda esitati seda laulu anarhistide manifestatsioonil 1. mail 1888 Lille'is. Hiljem levis proletariaadi võitluslauluna üle maailma.

Laulu on tõlgitud paljudesse keeltesse, eesti keeles avaldati esimest korda 1905 Woldemar Grünstammi tõlkes.

Eestikeelsed sõnadRedigeeri

InternatsionaleRedigeeri

1. Nüüd üles, keda needus rõhub,
Nälg, orjus ikkes hoiavad,
Keeb mässul rind ja võitlus lõhub
Me orjakütked, ahelad!
Me vägivalla hävitame,
Uus, parem ilm on meie püüd,
Uus ilm, kus võidul ülendame
Neid, keda orjus rõhub nüüd.
Refrään:
Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.
2. Ei vabadust saa taevaväega,
Ei anna tsaar, ei hiiglane,
Vaid oma võimsa, julge käega
Me vägivalla võidame.
Et ülekohut heita hauda
Ja õigust võita endile,
Sest tõmba lõõtsa, tao rauda,
Nii kaua kui raud tuline.
3. Ja petab seadus, valitsused;
Üür vaesed verest tühjaks joob;
Ja kehvistu inimõigused –
On ainult tühi lause too.
Me saame läbi hoolduseta,
Ei vabadus võrdsuseta;
Kui “Õigust pole kohuseta”,
Siis kohustust õigusteta!
4. On tõstetud apoteoosi
Need šahti, raudtee kuningad.
Ei töölist parem elu soosi,
Vaid neid kes ta tööd kurnavad.
Kuld bande šeifidesse jõuab
Ja tootja päralt puudus on.
Nüüd rahvas oma võlga nõuab,
Mis padakonna kukrus on.
5. Türannid tüssavad meid needes,
Ent rahu meile koidab ju!
Nüüd seisaku tehkem armeedes,
Ja relvad maha pandagu!
Kui mõtlevad need kannibaalid,
Et teevad sangareid meist taas,
Siis teadku nad, et meie kuulid
Sel juhul oma kindral saab.
6. Ei õigust ilma valitseda
Või olla söödikute sool,
Vaid meil, töörahval, sest et teda
Peab üleval me töö ja hool.
Kui lõhub tasumise äike
Kõik ahned koerad laiali,
Ei sellepärast kustu Päike,
Vaid paistab nii kui ennegi.


Sõnad: Eugène Pottier
Tõlge: Hans Rooskaja (1., 2. ja 6. salm) & Tõnu Trubetsky (3., 4. ja 5. salm)
Muusika: Pierre Degeyter

Rahwastewaheline Tööliste Hümnus.Redigeeri

(Vstavai, prokljat’em’’ zakleimennyi…)
Nüid ärka ilm, kes alles orjad,
Nüid tõuse ikkes ägaw maa,
Kes rikastele wara korjad –
Ja wõitlusele walmista!
Weel walitsewa wägiwalla
Me troonilt maha tõukame,
Ja ilma, kus ta meid ei talla,
Me ehitame ülesse!
See on me otsustaw lahing
Tõe ja õiguse eest!
Terwele ilmale priiust
Näeme tõusema sest.
Ei Jumal meile abi anna;
Me wõeraks jääme keisrile;
Ei priiust keegi kätte kanna,
Kui seda i s e me ei tee.
Et söödikutest lahti saada,
Kel isu ial täis ei saa,
Et oma kodu ehitada –
Seks, rahwad, üles wiitmata!
See on me otsustaw lahing jne.
Sest ainult m e i e, kes kõik lõime,
Mis ilmas tõusnud tänini,
Siin walitseda m e i e wõime,
Kuid söödikud – ei ialgi!
Ja kui nüid wiimaks torm ja äike
Läeb lahti rusujatele,
Siis püha wabaduse-päike
Meil tõuseb uhkelt taewasse.
See on me otsustaw lahing jne.
Tõlkinud W. Grünstamm.
Sõnad: Eugène Pottier (1871)
Muusika: Pierre Degeyter (1888)
Tõlge: Woldemar Grünstamm (1905)

InternatsionaalRedigeeri

Sa tõuse, kurnatud ja neetud,
Kes orjand, nälgind puuduses.
Me üritame, halwakspeetud,
Nüüd wõitu suures wõitluses.
Häwitame pehkinud ja wana,
Et alustada paremat,
Uus Maailm tõuseb hiilgawana,
Kõik tulewikuks töötawad.
Refrään:
Wiimast lahingut tulist,
Wiimset wõitlust algame,
Ja Internatsionaalist
Uut jõudu wõidame.
Meid keegi ei saa awitada, –
Ei jumal, sangar ega tsaar.
Meid suudab ainult wabastada
Me töötaw, tugew kätepaar.
Ike murduma peab igawesti,
Seks kisu lõõtsa tööline.
Tao rauda, tao seda hästi,
Niikaua, kui raud tuline.
Refrään.
Ei õigust töölist walitseda
Wõi olla kurnajate tõul.
End ise wõime talitseda
Ning hüwed luua omal jõul.
Wälgub raskest pilwest alla äike
Ja rõhujaid lööb wiimseni,
Kuid siiski hiilgama jääb Päike
Ja paistab meile alati!
Refrään.
Sõnad: Eugène Pottier
Tõlge: ?
Muusika: Pierre Degeyter

VälislingidRedigeeri