Imperiali kvoot

Imperiali kvoot on kvoot, mida kasutatakse valimistel mandaatide jagamiseks. Seda kasutatakse kõige sagedamini üksiku ülekantava hääle meetodi puhul, kuid võidakse kasutada ka nimekirjavalimistel suurima jäägi meetodi puhul. Mandaatide jagamisel Imperiali kvoodi abil juhtub sageli, et valituks osutub mandaatide arvust suurem arv inimesi ning tulemust tuleb täpsustada teiste meetodite abil. Seetõttu kasutatakse seda meetodit harva.

Kvoot arvutatakse valemiga:

V – häälte koguarv
S – mandaatide arv


Annab parteidele suurima täisosa ja vähendab ülejäänuid kohti, kuid ei löö kohtade arvu lõhki. Meetod on kõige ebavõrdelisem valimismeetod. Üks väheseid riike, kus seda kasutatakse, on Ecuador.
Näide:
4 kohta jaotada
Partei A saab 500 häält
Partei B saab 400 häält
Partei C saab 300 häält
Kvoot: 1200/(4+2)=1200/6=200 häält
Partei A saab 2,5 kvooti
Partei B saab 2 kvooti
Partei C saab 1,5 kvooti
Täiskohtade järgi: A saab 2, B saab 2 ja C 1 koha. Et 4 kohani viia, hakatakse ülejäägi järgi sõeluma. Aga kuna ülejääk on võrdne, siis varureeglite järgi otsustatakse kohtade saatus. Üks üldlevinum varumeede on kvoodi suurendamine nõnda, et valituks osutuks kohtade arvuga võrdne arv kandidaate. Ehk sisuliselt D'Hondti alternatiivprotseduur.
Imperialist on ka võrdlusarvude meetod.
,
kus

S = 1 kõigil parteidel kohe alguses.
V – häälte arv
S – kohtade arv