Ieva Ose (sündinud 8. juunil 1961 Riias) on Läti teadlane, ajaloodoktor ja kunstiajaloolane.

1984 lõpetas Läti Kunstiakadeemia kunstiajaloo ja -teooria eriala ajaloolase kutsega. Seejärel töötas 1984–1991 Läti Ajaloo Instituudis assistendina. Täiendas oma haridusteed samuti sealsamas ajaloo instituudis, kus sai 1992. aastal ajaloodoktori kraadi. Doktoritöö teemaks oli "Kuramaa losside pottahjud XV sajandi lõpust XVIII sajandi alguseni". 1993. aasta oktoobrist detsembrini osales kunstiajaloo õpingutel Kesk-Euroopa Ülikoolis Prahas Tšehhimaal[1]. 1993–1996 oli ajaloo instituudis nooremteadur, 1995. aastast sai seal arheoloogia osakonna juhatajaks, 1997. aastast teaduri ametipostil, 1998 sai vanemteaduriks ja Läti Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks. 2004. aastal sai teaduste akadeemia täisliikmeks. Praegu töötab Läti Ülikooli Ajaloo Instituudis arheoloogiaosakonna juhatajana.

Ametialane tegevus:

 • 1993. aastast on ta Saksamaa linnusteuurijaid koondava Wartburgi Ühingu liige.
 • 1994. aastast kuulub "Castella maris Balticu" nimelisi sümpoosione korraldavasse alalisse komiteesse.
 • 1996. aastast osaleb konverentside tsüklis "Castrum bene".
 • Toimetab korrapäraselt väljaantavaid Läti arheoloogiaalaseid trükiseid.
 • Osalenud Läti Kunstiakadeemia kursustel "Keskaegne materiaalne kultuur".
 • On juhtinud Läti Teadusnõukogu uurimisprojekte: 2001–2004 "Keskaegsed arheoloogilised uurimistööd Läti linnustes, linnades ja kalmistutel", ning 2005 "Läti keskaja ja uusaja arheoloogilised uurimistööd".

Ieva Ose isa on tuntumaid Läti arheolooge Andris Caune. Ose valdab läti, saksa, inglise ja vene keelt. Huvialad on arheoloogia ja keskaja kunstiajalugu. Tema töid ahjukahlite tarvitamisest küttekollete ehitamisel on kasutanud ka eesti ajaloouurijad[2].

Läti Ülikooli raamatukogu peahoone 2008. aastal. Selle kõrval on ajaloo instituut

Aastatel 19862004 on avaldanud üle 150 kunstiajaloolise teadustöö ja artikli:

3 monograafiat:

 • Tile Stoves from the Castles of Kurzeme and Zemgale, End of the 15th, Beginning of the 18th Century (Podi'nu kr'asnis Kurzemes un Zemgales pil'is), 1996, Riga, 103 pp. (Monograph, in Latvian).
 • The Investigation of the Middle Ages' Castles of Latvia at 18th-20th Century (Latvijas visduslaiku pi'lu p'etniec'iba 18.-20. gs.), 2001, Riga: Latvijas Vestures Instituta Apgads, 383 pp. (Monograph, in Latvian, Summary in German).
 • The Lexicon of German Castles in Latvia, End of the 12th - 17th Century ( Latvijas 12. gs. beigu- 17.gs. v'acu pi'lu leksikons) , 2004, Riga: Latvijas Vestures Instituta Apgads, 590 pp. (Monograph, in Latvian, Summary in German; co-author A.Caune),

lisaks teadusuurimusi, konverentside aruandeid, raamatute ülevaateid, bibliograafiaid, populaarteaduslikke artikleid, jne:

 • Überblick über die Forschungen in Steinburgen Lettlands (1991-1993). - Castella Maris Baltici, II. - Nyköping, 1996, S. 147-150.
 • Neue Erkenntnisse uber die Ordensburgen in Lettland. - Castrum Bene5/1996: Castle and Church (Ed. L.Kajzer, H.Paner), Gdansk, 1996, S. 119-135.
 • Musik und andere freie Kunste auf Kacheln aus Lettland. - Keramos, 1997, Heft 157, S. 49-54.
 • Some Analogies in the Decoration of Stove Ceramics in Latvia and Lithuania in the 16th Century. - Acta Baltica'94, Kaunas,1997, pp. 115–119.
 • Umbau der livländischen Ordensburgen in Kurland zu Schlössern des Manierismus. - Der frühe Schlossbau und seine mittelalterlichen Vorstufen, München, 1997, S. 185-194.(Forschungen zu Burgen und Schlössern, Bd.3).
 • Erforschung der mittelalterlichen Burgen in Lettland wärend der letzten 50 Jahre. - In: Castellogica Bohemica, Praha, 1998, S. 117-138.
 • Einige Erkenntnisse uber die ersten Kirchen in Lettland. - In: Kosciol i sztuka pobrzeza Baltyku: Kirche und Kunst im Ostseeraum (red. M.Wozniak), 1998, Torun, S. 59-75.
 • I. Ose, A. Caune. Archäologische Erkenntnisse zum Handel in Riga vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. - Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum II: Der Handel (Hrsg. M.Gläser), Lübeck, 1999, S. 415-425.
 • Burgen und Kriege in Lettland während des 16. bis Abfang des 18.Jahrhunderts. - Château Gaillard XIX: Actes du colloque international de Grazz, 22-29 août 1998. - Caen, 2000, pp. 223–229.
 • Die Burgen des Erzbistums Riga. - In: Burgen kirchlicher Bauherren, 2001, Munchen-Berlin, S. 235-244 (Forschungen zu Burgen und Schlossern; Bd.6).
 • Heizanlagen in den mittelalterlichen Burgen Lettlands. - Castella Maris Baltici V, 2001, Rodkobing, S. 129-136.
 • Karl von Löwis of Menar (1855-1930) und sein Beitrag zur Burgenforschungen Alt-Livlands. - Castella Maris Baltici 3-4, 2001, Turku-Tartu-Malbork, S. 127-133.
 • Neugebaute Türme der Burgen Lettlands. -Castella Maris Baltici 3-4, 2001, Turku-Tartu-Malbork, S. 221-228.
 • Zeugnisse des mittelalterlichen Hausbaus in den Kleinstädten Lettlands. - Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum III: Der Hausbau, 2001, Lübeck, S. 569-579.
 • Hrad Bauska v Loty'ssku. - Zpr'avy pam'atkov'e p'e'ce (Praha), 2003, 63:4, s. 231-234.
 • Archäologische Spuren des mittelalterlichen Rathauses in Riga. - The Medieval Town in the Baltic. Hanseatic History and Archaeology, II: Proc 3rd and 4th Seminar, Tartu, Estonia, 12-13 June 1999, and 8-10 June 2000 /Ed. R.Vissak, A.Mäesalu. - Tartu, 2002, S.75-82.
 • Die ersten Burgen mit regulärem Grundriss in Lettland. - Castella Maris Baltici 6, 2004, Vilnius, S. 141-146.

1996–2017 on tema osalusel uurimistöödest ilmunud üle 230 erineva rahvusvahelise publikatsiooni[3].

Viited

muuda