See artikkel on psühhoanalüüsi mõistest; teiste tähenduste kohta vaata Id (täpsustus)

Miski on psühhoanalüüsi teoorias isiksuse esmane süsteem, sünnipärane psüühiline reaalsus.

Sigmund Freud kasutas oma töödes terminina saksakeelset väljendit das Es (kesksoost 'tema', 'see'); ingliskeelsetes tõlgetes on enamasti kasutusel sõna id (ladina keeles kesksoost 'tema', 'see'); prantsuse keeles on vasteks ça.

Freud käsitas miskit kui bioloogiliste tungide keskust; sealt pärinevad primitiivsed ihad ja soovid. Miski on ühtlasi ka energiaallikas ning seotud füsioloogiliste protsessidega. Miski lähtub naudinguprintsiibist: pinged tuleb kohe lahendada ning saada rahuldus.

Peamised miskist lähtuvad tungide grupid on psühhoanalüüsi teooria kohaselt seotud seksuaalsuse ja agressiivsusega. Freud on nimetatud neid elu- ja surmatungideks: eros ja thanatos. Seksuaaltungi energiat nimetatakse libiidoks.

Ingliskeelsetes tekstides on id sarnase mõistena kasutusel ka väljaspool psühhoanalüüsi kontekstikirjanduses, kunstis jm. Enamasti tähistatakse sellega metsikut, ohjeldamatut, irratsionaalset alget.

Vaata ka

muuda