Hukkunute arv on mingi sõja, vägivallaakti, loodus- või muu õnnetuse või epideemia tõttu surnute arv.

Allpool olevas loendis on toodud tuntud katastroofide hukkunute arvud. Enamik arve on hinnangulised ning sageli vaieldavad. Katastroofid on järjestatud hukkunute arvu vähenemise järjekorras. Mõned katastroofid on paigutatud mitmesse rubriiki.

Inimtekkelised katastroofid

muuda

Sõjad ja sõjategevus

muuda

Siia on arvatud nii lahingutegevuses kui ka nälja, haiguste jms tõttu hukkunud.