Hotell on kõrgeima teenindustasemega majutusettevõte. Hotellis on kindlasti üks või mitu toitlustuskohta. Suuremas hotellis on ka lõbustusasutusi, kontserdisaale ja koosolekuruume, saunu, basseine ja garaaže.

Hotell Llao Llao Argentinas Bariloches
Hotellituba

Hotelli varustatuse nõuded EestisRedigeeri

  • Hotellis peab olema vähemalt kümme majutusruumi (numbrituba).
  • Numbritoa minimaalne pindala peab olema koos eesruumiga ja ilma hügieeniruumita kahekohalise numbritoa korral 12 m2 ja ühekohalise numbritoa korral 9 m2 vähemalt 70% numbritubadest.
  • Hotelli juures peab olema 100 m raadiuses parkimiskohti vähemalt 25% numbritubade arvust.
  • Üle kolmekorruselises hotellis peab olema lift. Kui hoone ei võimalda lifti ehitust, siis seda ei nõuta.
  • Vastuvõturuumis peab olema vastuvõtulaud ööpäevaringse teenindusega, üldkasutatav meeste tualettruum, üldkasutatav naiste tualettruum, istekohad, üldkasutatav kaugvalimisega telefon, tasuta sisetelefon tubadesse helistamiseks, seif või hoiulaekad külastajate kasutuses.
  • Hügieeniruum peab asuma numbritoas.
  • Toitlustuskohas hommikusöögi saamise võimalus tööpäeviti ajavahemikus 7.00–10.00 ja puhkepäevadel ajavahemikus 8.00–11.00 ja soojade toitude tellimise võimalus ajavahemikel 12.00–15.00 ja 18.00–22.00.
  • Detailselt on määratud ka numbritoas olevad esemed ja hotellis pakutavad teenused.

Nõuded hotellidele võivad riigiti erineda.

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri