Hotell on kõrgeima teenindustasemega majutusettevõte. Hotellis on kindlasti üks või mitu toitlustuskohta. Suuremas hotellis on ka meelelahutusasutusi, kontserdisaale ja koosolekuruume, saunu, basseine ja garaaže.

Hotell Llao Llao Argentinas Bariloches
Hotell Cienfuegoses Kuubal
Hotell Arthur Helsingis
Hotellituba

Hotelli varustatuse nõuded Eestis

muuda
  • Hotellis peab olema vähemalt kümme majutusruumi (numbrituba).
  • Numbritoa minimaalne pindala peab olema koos eesruumiga ja ilma hügieeniruumita kahekohalise numbritoa korral 12 m2 ja ühekohalise numbritoa korral 9 m2 vähemalt 70% numbritubadest.
  • Hotelli juures peab olema 100 m raadiuses parkimiskohti vähemalt 25% numbritubade arvust.
  • Üle kolmekorruselises hotellis peab olema lift. Kui hoone ei võimalda lifti ehitust, siis seda ei nõuta.
  • Vastuvõturuumis peab olema vastuvõtulaud ööpäevaringse teenindusega, üldkasutatav meeste tualettruum, üldkasutatav naiste tualettruum, istekohad, üldkasutatav kaugvalimisega telefon, tasuta sisetelefon tubadesse helistamiseks, seif või hoiulaekad külastajate kasutuses.
  • Hügieeniruum peab asuma numbritoas.
  • Toitlustuskohas hommikusöögi saamise võimalus tööpäeviti kella 7.00–10.00 ja puhkepäeviti kella 8.00–11.00 ning soojade toitude tellimise võimalus kella 12.00–15.00 ja 18.00–22.00.
  • Üksikasjalikult on loetletud ka numbritoas olevad esemed ja hotellis osutatavad teenused.

Hotellidele esitatavad nõuded võivad riigiti erineda.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda