Külaliskorter

Külaliskorter on majutusettevõttele kuuluv toiduvalmistamise võimalust pakkuv korter, mis üüritakse välja täies ulatuses.

Eestis kehtestatud nõuded külaliskorterileRedigeeri

Külaliskorterile kehtivad üldised majutusettevõttele seatud nõuded, lisaks puhkemajale seatud nõuded ja eraldi külaliskorteri tuleohutusnõuded.

Kuni kümne voodikohaga külaliskorteris peab olema vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga esmane tulekustutusvahend ja igas majutusruumis autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur. Enam kui kümne voodikohaga külaliskorteris peavad majutusteenuse osutamise ruumid, nende juurdepääsu- ja väljapääsuteed vastama ehitusseaduses majutusettevõtetele kehtestatud tuleohutusnõuetele.[1]

ViitedRedigeeri

  1. Nõuded majutusettevõttele Riigi Teataja (vaadatud 9. oktoobril 2014)