Hornbosteli-Sachsi muusikainstrumentide liigitus

Hornbosteli-Sachsi muusikainstrumentide liigitus on saksa etnomusikoloogide Erich Moritz von Hornbosteli ja Curt Sachsi loodud muusikainstrumentide liigitamise süsteem, mille kohaselt muusikainstrumendid on liigitatud heli tekitamise viisi järgi.

Liigitus avaldati 1914. aastal raamatus "Zeitschrift für Ethnologie". Ingliskeelne tõlge avaldati ajakirjas Galpin Society Journal 1961. aastal. Pillide liikide tähistamiseks kasutatakse Melvil Dewey kümnendliigitussüsteemi. Hornbosteli-Sachsi muusikainstrumentide liigituses oli algselt neli peamist liiki, viies peamine liik lisandus 1940. aastal.

Idiofonid

muuda

Idiofonid ehk korpuspillid on löökpillid, mille heli tekib kogu instrumendi võnkumisest. Eristatakse näpitavaid, hõõrutavaid, puhutavaid ideofone ning löödavaid idiofone.

Löödavad idiofonid

muuda

Pillil korpus liigub, kui instrumenti otse lüüa, kaudselt lüüa, raputada või kraapida.

Otse löödavad

muuda

Kaudselt löödavad

muuda

Membranofonid

muuda

Membranofonid ehk membraanpillid on löökpillid, mille heli tekitab membraani, kas pingul kile või naha võnkumine.

Kordofonid

muuda

Kordofonid on muusikainstrumendid, kus heli tekitab pinguldatud võnkuv keel.

Lihtsad kordofonid

muuda

Liitkordofonid

muuda

Aerofonid

muuda

Aerofonid ehk õhkpillid on muusikainstrumendid, kus primaarselt pannakse võnkuma õhk.

Vabad aerofonid

muuda

Pillikorpus ei piira võnkuvat õhusammast.

Puhkpillid

muuda

Keelega puhkpillid

muuda

Keele võnkumine, mis paneb võnkuma pillitorus oleva õhusamba

Paariskeelega (kaksiklesthuulikuga) pillid

muuda

Ühekordse keelega (lesthuulikuga) pillid

muuda

Trompet

muuda

Helikõrgust saab muuta ainult huultega

Kromaatiline trompet

muuda

Elektrofonid – elektripillid

muuda

Heli tekitatakse elektrooniliselt.