Hornbosteli-Sachsi muusikainstrumentide liigitus

Hornbosteli-Sachsi muusikainstrumentide liigitus on saksa etnomusikoloogide Erich Moritz von Hornbosteli ja Curt Sachsi loodud muusikainstrumentide liigitamise süsteem, mille kohaselt muusikainstrumendid on liigitatud heli tekitamise viisi järgi.

Liigitus avaldati 1914. aastal raamatus "Zeitschrift für Ethnologie". Ingliskeelne tõlge avaldati ajakirjas Galpin Society Journal 1961. aastal. Pillide liikide tähistamiseks kasutatakse Melvil Dewey kümnendliigitussüsteemi. Hornbosteli-Sachsi muusikainstrumentide liigituses oli algselt neli peamist liiki, viies peamine liik lisandus 1940. aastal.

Idiofonid Redigeeri

Idiofonid ehk korpuspillid on löökpillid, mille heli tekib kogu instrumendi võnkumisest. Eristatakse näpitavaid, hõõrutavaid, puhutavaid ideofone ning löödavaid idiofone.

Löödavad idiofonid Redigeeri

Pillil korpus liigub, kui instrumenti otse lüüa, kaudselt lüüa, raputada või kraapida.

Otse löödavad Redigeeri

Kaudselt löödavad Redigeeri

Membranofonid Redigeeri

Membranofonid ehk membraanpillid on löökpillid, mille heli tekitab membraani, kas pingul kile või naha võnkumine.

Kordofonid Redigeeri

Kordofonid on muusikainstrumendid, kus heli tekitab pinguldatud võnkuv keel.

Lihtsad kordofonid Redigeeri

Liitkordofonid Redigeeri

Aerofonid Redigeeri

Aerofonid ehk õhkpillid on muusikainstrumendid, kus primaarselt pannakse võnkuma õhk.

Vabad aerofonid Redigeeri

Pillikorpus ei piira võnkuvat õhusammast.

Puhkpillid Redigeeri

Keelega puhkpillid Redigeeri

Keele võnkumine, mis paneb võnkuma pillitorus oleva õhusamba

Paariskeelega (kaksiklesthuulikuga) pillid Redigeeri

Ühekordse keelega (lesthuulikuga) pillid Redigeeri

Trompet Redigeeri

Helikõrgust saab muuta ainult huultega

Kromaatiline trompet Redigeeri

Elektrofonid – elektripillid Redigeeri

Heli tekitatakse elektrooniliselt.