Hetkväärtus on mõõtetehnikas, mehaanikas ja elektrotehnikas ajast sõltuva muutuja väärtus (väljendatatuna arvu ja ühikuga) antud hetkel ehk ajamomendil.

Mõne ajast sõltuva suuruse hetkväärtust tähistatakse väiketähtedega, näiteks

– ajast sõltuva elektripinge hetkväärtus
– pinge efektiivväärtus

Kui on vaja rõhutada, et tegemist on hetkväärtusega, lisatakse sulgudes täht . näiteks

– ajast sõltuva magnetvoo hetkeväärtus

Hetkväärtuste metroloogiline registreerimine nõuab hetkväärtuste skaneerimist ja andmete salvestamist. See on kõige hõlpsamini teostatav perioodiliste protsesside korral, kasutades ostsilloskoopi.