Efektiivväärtus

Efektiivväärtus on elektrotehnikas siinuselise vahelduvpinge ja vahelduvvoolu ruutkeskmine väärtus (ingl root mean square, lühend RMS).

Siinuselise vahelduvpinget (ja vahelduvvoolu) iseloomustavad suurused:
1 – amplituudiväärtus,
2 – väärtus tipust tipuni,
3 – efektiivväärtus,
4 – võnkeperiood

Siinuspinge ja -voolu efektiivväärtus moodustab ligikaudu 0,707 amplituudiväärtusest:

ja

kus ja on vastavalt pinge ja voolu amplituudiväärtus.

Siinuseline vahelduvvool on efektiivsuselt, nt soojustoimelt samaväärne niisama tugeva alalisvooluga. Seega ainult aktiivtakistust omaval elektritarvitil (küttekehal) eraldub antud efektiivväärtusega vahelduvvoolu toimel niisama palju soojust kui sama tugeva alalisvoolu korral.

Vahelduvvooluvõrgu pinget väljendatakse efektiivväärtusena. Vooluvõrgu 230-voldise pinge korral amplituudiväärtus .

Lihtsate vahelduvoolusignaalide efektiivväärtused
Signaal Laine kuju
siinussignaal
kolmnurksignaal
ristküliksignaal