Guide des Objets Sonores

"Guide des Objets Sonores" ('teejuht heliobjektideni') on Michel Chioni 1995. aastal ilmunud raamat, milles on antud ülevaade Pierre Schaefferi 1966. aastal ilmunud raamatus "Traité des Objets Musicaux" ('traktaat muusikalistest objektidest', teine, ümbertöötatud versioon ilmus 1977. aastal) kasutatud mõistetest.

Raamatust on olemas ka John Dacki ja Christine Northi 2009. aastal valminud ingliskeelne tõlge pealkirjaga "Guide to Sound Objects"

Pierre Schaefferi mõisted Michle Chioni raamatus "Guide des Objets Sonores" Redigeeri

Number mõiste ees tähistab paragrahvi nii prantsuse- kui ka ingliskeelses väljaandes. Kirje lõpus on esitatud mõistele vastav artikkel Vikipeedias.

001. prantsuse keeles ACOUSMATIQUE; inglise keeles ACOUSMATIC. akusmaatika
002. prantsuse keeles CLOCHE COUPÉE -> SILLON FERMÉ; inglise keeles CUT BELL -> CLOSED GROOVE. luup (muusika)
002. prantsuse keeles CLOCHE COUPÉE; inglise keeles CUT BELL. luup (muusika)
003. prantsuse keeles SIGNAL PHYSIQUE; inglise keeles PHYSICAL SIGNAL. signaal (tehnika)
004. prantsuse keeles CORRÉLATION; inglise keeles CORRELATIONS. korrelatsioon (muusika)
004. prantsuse keeles SEUIL -> CORRÉLATION; inglise keeles THRESHOLD -> CORRELATION.
005. prantsuse keeles ANAMORPHONSE; inglise keeles ANAMORPHOSIS.
006. prantsuse keeles QUATRE ÉCOUTES (LES); inglise keeles LISTENING MODES, (THE) FOUR.
006. prantsuse keeles QUATRE SECTEURS -> ÉCOUTES (QUATRE); inglise keeles FOUR SECTORS: -> FOUR LISTENING (MODES).
007. prantsuse keeles BANALE/PRATICIENNE (ÉCOUTES); inglise keeles ORDINARY/SPECIALISED (LISTENING MODES).
007. prantsuse keeles PRATICIENNE (ÉOUTE) -> BANALE/PRATICIENNE (ÉOUTE); inglise keeles SPECIALISED (LISTENING) -> ORDINARY/SPECIALISED (LISTENING MODES).
008. prantsuse keeles CULTURELLE (ÉCOUTE) -> NATURELLE/CULTURELLE (ÉCOUTE); inglise keeles CULTURAL (LISTENING MODE) -> NATURAL/CULTURAL (LISTENING MODES).
008. prantsuse keeles NATURELLE/CULTURELLE (ÉCOUTE); inglise keeles NATURAL/CULTURAL (LISTENING MODES)).
009. prantsuse keeles INTENTION; inglise keeles INTENTION.
010. prantsuse keeles ÉPOCHÉ; inglise keeles ÉPOCHÉ.
011. prantsuse keeles RÉDUITE (ÉCOUTE); inglise keeles REDUCED (LISTENING).
012. prantsuse keeles MUSICAL (OBJET) -> SONORE (OBJET), CONVENABLE (OBJET); inglise keeles MUSICAL (OBJECT): -> SOUND (OBJECT). heliobjekt
012. prantsuse keeles SONORE (OBJET); inglise keeles SOUND (OBJECT). heliobjekt
013. prantsuse keeles CULTUREL -> NATUREL/CULTUREL; inglise keeles CULTURAL: -> NATURAL/CULTURAL.
013. prantsuse keeles NATUREL/CULTUREL; inglise keeles NATURAL/CULTURAL).
014. prantsuse keeles ENTENDRE -> FAIRE/ENTENDRE; inglise keeles HEARING -> MAKING/HEARING.
014. prantsuse keeles FAIRE/ENTENDRE; inglise keeles MAKING/HEARING.
015. prantsuse keeles ABSTRAIT/CONCRET; inglise keeles ABSTRACT/CONCRETE.
016. prantsuse keeles MUSICAL/MUSICIEN; inglise keeles MUSICAL/MUSICIANLY.
017. prantsuse keeles HAUTEUR; inglise keeles PITCH. helikõrgus
018. prantsuse keeles ÉCHELLE; inglise keeles CALIBRATION. skaala (muusika)
019. prantsuse keeles NOTE; inglise keeles NOTE. noot (muusika)
020. prantsuse keeles TIMBRE; inglise keeles TIMBRE. tämber
021. prantsuse keeles INSTRUMENT; inglise keeles INSTRUMENT. muusikainstrument
022. prantsuse keeles OBJET/STRUCTURE; inglise keeles OBJECT/STRUCTURE. muusikaline struktuur
023. prantsuse keeles IDENTIFICATION/QUALIFICATION; inglise keeles IDENTIFICATION/DESCRIPTION.
023. prantsuse keeles IDENTIFIER -> IDENTIFICATION/QUALIFICATION; inglise keeles IDENTIFY -> IDENTIFICATION/DESCRIPTION.
023. prantsuse keeles QUALIFICATION -> IDENTIFICATION/QUALIFICATION; inglise keeles DESCRIPTION: -> IDENTIFICATION/DESCRIPTION.
024. prantsuse keeles CONTEXTE/CONTEXTURE; inglise keeles CONTEXT/CONTEXTURE.
025. prantsuse keeles CHAMP PERCEPTIF; inglise keeles PERCEPTUAL FIELD.
026. prantsuse keeles CONTINU/DISCONTINU; inglise keeles CONTINUOUS/DISCONTINUOUS.
027. prantsuse keeles MUSICALITÉ/SONORITÉ; inglise keeles MUSICALITY/SONORITY.
027. prantsuse keeles SONORE par opp. à MUSICAL -> MUSICALITÉ/SONORITÉ; inglise keeles SONORITY as opp. to MUSICAL -> MUSICALITY/SONORITY.
028. prantsuse keeles CARACTÈRE -> VALEUR/CARACTÈRE; inglise keeles CHARACTERISTIC -> VALUE/CHARACTERISTIC. muusikaline parameeter
028. prantsuse keeles VALEUR/CARACTÈRE; inglise keeles VALUE/CHARACTERISTIC. muusikaline parameeter
028. prantsuse keeles VARIATION/TEXTURE -> VALEUR/CARACTÈRE; inglise keeles VARIATION/TEXTURE -> VALUE/CHARACTERISTIC.
029. prantsuse keeles PERMANENCE/VARIATION; inglise keeles PERMANENCE/VARIATION.
029. prantsuse keeles VARIATION -> PERMANENCE/VARIATION; inglise keeles VARIATION -> PERMANENCE/VARIATION.
030. prantsuse keeles VARIATION; inglise keeles VARIATION.
031. prantsuse keeles POLYPHONIE/POLYMORPHIE; inglise keeles POLYPHONY/POLYMORPHY.
032. prantsuse keeles LANGAGE ET MUSIQUE; inglise keeles LANGUAGE AND MUSIC.
033. prantsuse keeles SIGNE; inglise keeles SIGN.
034. prantsuse keeles PURE (MUSIQUE); inglise keeles PURE (MUSIC).
035. prantsuse keeles SENS/SIGNIFICATION; inglise keeles MEANING/SIGNIFICATION.
036. prantsuse keeles INTERDISCIPLINE, INTERDISCIPLINAIRE; inglise keeles INTERDISCIPLINE, INTERDISCIPLINARY. interdistsiplinaarsus
037. prantsuse keeles THÈME/VERSION; inglise keeles PROSE COMPOSITION/TRANSLATION.
037. prantsuse keeles VERSION -> THÈME/VERSION; inglise keeles TRANSLATION -> PROSE COMPOSITION/TRANSLATION.
038. prantsuse keeles “PROGREMU” -> SOLFÈGE; inglise keeles “PROGREMU” -> MUSIC THEORY.
038. prantsuse keeles SOLFÈGE; inglise keeles MUSIC THEORY.
039. prantsuse keeles ACOULOGIE; inglise keeles ACOULOGY.
040. prantsuse keeles CONVENABLE (OBJET); inglise keeles SUITABLE (OBJECT).
040. prantsuse keeles MUSICAL (OBJET) -> CONVENABLE (OBJET); inglise keeles MUSICAL (OBJECT): -> SUITABLE (OBJECT).
041. prantsuse keeles TYPOLOGIE; inglise keeles TYPOLOGY.
042. prantsuse keeles TYPE; inglise keeles TYPE.
043. prantsuse keeles MORPHOLOGIE; inglise keeles MORPHOLOGY.
044. prantsuse keeles CLASSE; inglise keeles CLASS.
045. prantsuse keeles DÉPONENTS (SONS); inglise keeles DEPONENT (SOUNDS).
046. prantsuse keeles CARACTÊROLOGIE; inglise keeles CHARACTEROLOGY.
047. prantsuse keeles CARACTÈRE -> VALEUR/CARACTÈRE, GENRE; inglise keeles CHARACTERISTIC -> GENRE.
047. prantsuse keeles GENRE; inglise keeles GENRE.
048. prantsuse keeles ANALYSE/SYNTHÈSE; inglise keeles ANALYSIS/SYNTHESIS.
048. prantsuse keeles SYNTHÈSE -> ANALYSE/SYNTHÈSE; inglise keeles SYNTHESIS -> ANALYSIS/SYNTHESIS.
049. prantsuse keeles ESPÈCE; inglise keeles SPECIES.
050. prantsuse keeles CRITÈRE/DIMENSION; inglise keeles CRITERION/DIMENSION.
051. prantsuse keeles CALIBRE -> SITE/CALIBRE; inglise keeles CALIBRE: -> SITE/CALIBRE.
051. prantsuse keeles SITE/CALIBRE; inglise keeles SITE/CALIBRE.
052. prantsuse keeles ÉCART; inglise keeles WIDTH.
053. prantsuse keeles POIDS; inglise keeles WEIGHT.
054. prantsuse keeles RELIEF; inglise keeles RELIEF.
055. prantsuse keeles IMPACT; inglise keeles IMPACT.
056. prantsuse keeles MODULE; inglise keeles MODULE.
057. prantsuse keeles TABULATURE; inglise keeles TABLATURE. tabulatuur
058. prantsuse keeles TYPO-MORPHOLOGIE; inglise keeles TYPO-MORPHOLOGY.
059. prantsuse keeles ARTICULATION/APPUI; inglise keeles ARTICULATION/STRESS.
059. prantsuse keeles ENTRETIEN/INTONATION -> ARTICULATION/APPUI; inglise keeles SUSTAINMENT/INTONATION -> ARTICULATION/STRESS.
059. prantsuse keeles INTONATION -> ARTICULATION/APPUI; inglise keeles INTONATION: -> ARTICULATION/STRESS.
060. prantsuse keeles FORME/MATIERE; inglise keeles FORM/MATTER.
060. prantsuse keeles MATIÈRE -> FORME/MATIÈRE; inglise keeles MATTER: -> FORM/MATTER.
061. prantsuse keeles ENTRETIEN; inglise keeles SUSTAINMENT.
062. prantsuse keeles FACTURE -> MASSE/FACTURE; inglise keeles FACTURE -> MASS/FACTURE.
063. prantsuse keeles IMPULSION; inglise keeles IMPULSE.
064. prantsuse keeles ITERATIF, ITÉRATION; inglise keeles ITERATIVE, ITERATION. tsükkel
065. prantsuse keeles TONIQUE (SON, MASSE); inglise keeles TONIC (SOUND, MASS).
066. prantsuse keeles COMPLEXE (SON, MASSE); inglise keeles COMPLEX (SOUND, MASS).
067. prantsuse keeles CRITÈRE TYPOLOGIQUE; inglise keeles TYPOLOGICAL CRITERION.
068. prantsuse keeles MASSE/FACTURE; inglise keeles MASS/FACTURE.
069. prantsuse keeles DURÉE/VARIATION; inglise keeles DURATION/VARIATION.
069. prantsuse keeles VARIATION -> DURÉE/VARIATION; inglise keeles VARIATION -> DURATION/VARIATION
070. prantsuse keeles ÉQUILIBRE/ORIGINALITÉ; inglise keeles BALANCE/ORIGINALITY.
070. prantsuse keeles ORIGINALITÉ -> ÉQUILIBRE/ORIGINALITÉ; inglise keeles ORIGINALITY -> BALANCE/ORIGINALITY.
071. prantsuse keeles ÉQUILIBREÉS (SONS); inglise keeles BALANCED (SOUNDS).
072. prantsuse keeles FORMÉS (SONS); inglise keeles FORMED (SOUNDS).
073. prantsuse keeles REDONDANTS; inglise keeles REDUNDANT (SOUNDS).
074. prantsuse keeles HOMOGÈNES (SONS); inglise keeles HOMOGENEOUS (SOUNDS).
075. prantsuse keeles SIRÈNE; inglise keeles SIREN.
076. prantsuse keeles EXCENTRIQUES (SONS); inglise keeles EXCENTRIC (SOUNDS).
077. prantsuse keeles GROSSE NOTE; inglise keeles LARGE NOTE.
078. prantsuse keeles TRAME; inglise keeles WEFT.
079. prantsuse keeles CELLULE; inglise keeles CELL.
080. prantsuse keeles FRAGMENT; inglise keeles FRAGMENT.
081. prantsuse keeles PÉDALE; inglise keeles OSTINATO.
082. prantsuse keeles ÉCHANTILLON; inglise keeles SAMPLE.
083. prantsuse keeles ACCUMULATION; inglise keeles ACCUMULATION. akumulatsioon
084. prantsuse keeles MOTIF; inglise keeles MOTIF.
085. prantsuse keeles GROUPE; inglise keeles GROUP.
086. prantsuse keeles COMPOSÉ/COMPOSITE; inglise keeles COMPOSED/COMPOSITE.
087. prantsuse keeles ACCIDENT/INCIDENT; inglise keeles ACCIDENT/INCIDENT.
087. prantsuse keeles INCIDENT -> ACCIDENT/INCIDENT; inglise keeles INCIDENT -> ACCIDENT/INCIDENT.
088. prantsuse keeles CRITÈRE MORPHOLOGIQUE; inglise keeles MORPHOLOGICAL CRITERION.
089. prantsuse keeles MASSE; inglise keeles MASS. helimass
090. prantsuse keeles NOEUD, SON NODAL; inglise keeles NODE, NODAL SOUND.
091. prantsuse keeles CANNELÉ (SON); inglise keeles CHANNELLED (SOUND).
092. prantsuse keeles BRUIT BLANC;; inglise keeles WHITE NOISE. valge müra
093. prantsuse keeles TIMBRE HARMONIQUE; inglise keeles HARMONIC TIMBRE.
094. prantsuse keeles DENSITÉ/VOLUME; inglise keeles DENSITY/VOLUME.
094. prantsuse keeles VOLUME -> DENSITÉ/VOLUME; inglise keeles VOLUME -> DENSITY/VOLUME.
095. prantsuse keeles GRAIN; inglise keeles GRAIN.
096. prantsuse keeles DYNAMIQUE (CRITÈRE); inglise keeles DYNAMIC (CRITERION).
097. prantsuse keeles ATTAQUE; inglise keeles ATTACK.
098. prantsuse keeles ALLURE; inglise keeles ALLURE.
099. prantsuse keeles PROFIL MÉLODIQUE; inglise keeles MELODIC PROFILE.
100. prantsuse keeles PROFIL DE MASSE; inglise keeles MASS PROFILE.

Välislingid Redigeeri