Fokkmast on vähemalt 2-mastilise laeva vöörist ahtri suunas loetuna eesmine ja ühtlasi järgnevast mastist (tavaliselt grootmast) mitte kõrgem, vaid pigem madalam mast.

Fokkmasti külge kinnitatud esimest mastipikendust nimetatakse fokk-tengiks, teist fokk-praamtengiks ja kolmandat fokk-roiltengiks. Kõigil laevadel (eriti mootorlaevadel) ei pruugi mast koosneda mitmest osast või pikendusest.

Purjelaevadel kinnituvad fokkmasti külge eespurjed ja vastavalt laevatüübile raapurjed, kahvelpurjed või muud tüüpi purjed.

Väga paljudele fokkmasti kinnituvadtele taglase trossidele ja purjedele kirjutatakse ette fokk– kui masti tunnus.