See artikkel räägib mastijätkust; Birma jõe kohta vaata artiklit Tengi jõgi.

Teng (inglise keeles topmast, hollandi keeles steng) on purjelaeva mitmest osast koosneva masti jätk.

Ühel mastil võib olla lisatud tema põhiosale (alamastile) kuni kolm tengi. Nendest kõige alumist nimetatakse marsstengiks, järgmist praamtengiks, kõige ülemist roiltengiks. Harilikult praam- ja roilteng moodustavad ühe peele. Tengide nimetusele lisandub masti nimetus, millise jätkuks ta on. Nii on neljamastilise täislaeva tengide nimetusteks fokkmarssteng, fokkpraamteng, fokkroilteng, grootmarssteng, grootpraamteng, grootroilteng, besaanmarssteng, besaanpraamteng, besaanroilteng, džiggermarssteng, džiggerpraamteng, džiggerroilteng.

Tenge toestavad eestpoolt taagid, külgedelt tengvandid, tengi ülaotsast (topist) kuni saalinguni. Pooltagant toestavad tenge parduunid.