Epu-Kakerdi soostik

Epu-Kakerdi soostik on soomassiiv Pärnu ja Jägala jõe ülemjooksul ning Pandivere kõrgustikust läänes. Selle pindala on 36 300 hektarit, kusjuures pikkus põhjast lõunasse on 40 ja läänest itta 27 kilomeetrit.

Kakerdaja raba
Kakerdaja raba

Soostikust üle poole (60%) moodustab madalsoo, 28% kõrgsoo ja 12% siirdesoo. Soostiku territooriumil asub mitu soojärve.

Turbalasundi keskmine paksus on 2,9 ja suurim ligi 10 meetrit.

Mitu sood (Kakerdaja, Kautla, Kodru, Seli, Laeksaare, Tartussaare, Aegviidu, Tellissaare ja Põhjaku raba ning Kilingi soo) kuulub Kõrvemaa maastikukaitseala koosseisu.

Vaata ka muuda