Kilingi soo on soo Järva maakonnas; see on osa Epu-Kakerdi soostikust. Kilingi soo kuulub Kõrvemaa maastikukaitseala koosseisu.

Kilingi soo (Eesti)
Kilingi soo
Asendikaart