Ene Mihkelsoni Selts

Ene Mihkelsoni Selts on eesti kirjaniku Ene Mihkelsoni loomingu austajate ning tema lähemate sõprade asutatud isikute vabatahtlik ühendus. Seltsi eesmärk on kirjanik Ene Mihkelsoni vaimse pärandi, temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmine ja edasikandmine. Ene Mihkelsoni Selts asutati 12. mail 2018 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis, peatselt pärast Mihkelsoni surma 2017. aastal.[1][2][3]

Ene Mihkelson

Asutajaliikmed muuda

Seltsi 25 asutajaliikme hulka kuuluvad kirjanikud Viivi Luik, Maimu Berg, Hasso Krull, Aare Pilv, Carolina Pihelgas, kirjandusteadlased Janika Kronberg, Marin Laak, Arne Merilai, Tiina Ann Kirss, Sirje Olesk, Mart Velsker, Rutt Hinrikus, Eneken Laanes, Jaak Tomberg, Aija Sakova, Eve Pormeister, Berk Vaher, aga ka Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, Merle Karusoo, Katrin Saukas, Aigi Rahi-Tamm, Reet Valgmaa, Lea Tooming ja Eva Velsker.[4]

Juhatus muuda

Seltsi esimesse juhatusse valiti Ene Mihkelsoni pärandi hoidja Marju Lauristin, kirjandusteadlased Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova. Seltsi esimeheks valiti Aija Sakova.[4]

Ene Mihkelsoni fond muuda

Septembris 2018 asutas Ene Mihkelsoni Selts Tartu Kultuurkapitali juurde Ene Mihkelsoni fondi. Fondi eesmärk on edendada Ene Mihkelsoni loomingu uurimist ning temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmist ning edasikandmist. Selleks kuulutab Tartu Kultuurkapital koostöös Ene Mihkelsoni Seltsiga välja Ene Mihkelsoni fondi stipendiumid uurijatele, kes soovivad süvitsi tegeleda Ene Mihkelsoni loominguga või sellega seotud uurimisküsimustega.

  Pikemalt artiklis Ene Mihkelsoni fond

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia muuda

Augustis 2019 asutas Ene Mihkelsoni Selts Ene Mihkelsoni fondi juurde Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia. Preemia on mõeldud Eesti kultuurimeedias ilmunud selliste silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.[5]

  Pikemalt artiklis Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia

Viited muuda

  1. "Tartus asutati Ene Mihkelsoni Selts". Postimees online. 14.05.2018. Vaadatud 29.05.2018.
  2. Pille-Riin Larm (18.05.2018). "Asutati Ene Mihkelsoni Selts". Sirp. Vaadatud 29.05.2018.
  3. "Tartus asutati Ene Mihkelsoni Selts". kultuur.err.ee. 14.05.2018. Vaadatud 29.05.2018.
  4. 4,0 4,1 http://www.enemihkelsoniselts.ee/selts
  5. Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia. Ene Mihkelsoni Seltsi veebisait.