Emeriitadvokaat

Emeriitadvokaat on tunnustatud ja teenekas endine vandeadvokaat, kellele on antud emeriitadvokaadi nimetus.

Eesti Advokatuuri juhatus võib anda emeriitadvokaadi nimetuse vanaduspensioniealiseks saanud, advokatuurist välja arvatud isikule, kes on tegutsenud vandeadvokaadina vähemalt 30 aastat ja kes advokatuuri organi või komisjoni liikmena või muul moel on panustanud Eesti Advokatuuri arengusse ja advokaadikutse maine tõstmisse. Emeriitadvokaadid ei osuta õigusteenust, kuid nad võivad osaleda advokatuuri tegevuses. Emeriitadvokaadid võivad koonduda emeriitadvokaatide kogusse.[1]

Seisuga 1. märts 2019 on Eesti Advokatuuris viis emeriitadvokaati: Aleksander Glikman, Kaido Pihlakas, Monika Mägi, Henn Eomois ja Peeter Lepik. Eesti Advokatuuri juhatuse 31. mai 2016 otsusega reserveeriti emeriitadvokaadi tunnistus nr 1 vandeadvokaat Väino-Rein Villikule (28.02.1936–12.12.2015) kui ühele emeriitadvokaadi staatuse omistamise idee algatajale.[2]

ViitedRedigeeri

  1. Advokatuuriseaduse § 22-1 lg 1; Eesti Advokatuuri emeriitadvokaadi statuut (2016)
  2. https://advokatuur.ee/est/advokaadid/emeriitadvokaadid