Elementaarkool

Elementaarkool (saksa keeles Elementarschule) oli Eestis 19. sajandil ja linnades kohaliku omavalitsuse poolt ülalpeetud saksakeelne kool, kus eelkõige linnakodanike lastele anti algõpetust[1]. 1880ndatest ja 20. sajandil kuni 1918. aastani olid linnaalgkoolid riiklikult ülalpeetavad ja kohalikest omavalitsustest sõltumatud venekeelsed algkoolid.

Elementaarkooli (alates 1880. aastatest linnaalgkool) kui ühtluskooli esimese astme ülesandeks õpilaste ettevalmistamine kreiskooli astumiseks. Õppetöö toimus reeglina saksa keeles ja oli maksuline, leidus ka eesti ja vene õppekeelega koole. 1820. aasta koolimäärustiku põhjal ei olnud elementaarkooli ülesanne enam õpilaste kreiskooli astumiseks ettevalmistamine, vaid alghariduse andmine kehalisest tööst elatuva linna lihtrahva lastele. Juba aastal 1805 asutati esimesed Tallinna elementaarkoolid eraldi poeglastele ja tütarlastele, misjärel sai edasi õppida teises kooliastmes, 2-aastase õpiajaga kreiskoolis, mis valmistas õpilasi ette gümnaasiumi astumiseks. 1814. aastal oli Tallinnas ka 12 erakooli.

Rakveres loodi elementaarkool 1797. aastal. Võrus avati uutel alustel töötav linnatüüpi kihelkonnakool ehk elementaarkool 1804. aasta 15. septembril ja 1810. aastal avati Võrus esimene eesti õppekeelega elementaarkool. Kuressaares avati 1817aasta 19. oktoobril Johann von Luce algatusel eesti õppekeelega elementaarkool, teine selline kool Eestis.


ViitedRedigeeri

  1. Autorite kollektiiv, 2014. Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat. Eesti Keele Sihtasutus. Lk 90