Elektrostaatiline väli

Elektrostaatiline väli on elektriväli, mille tekitab ruumis liikumatu ja ajas muutumatu elektrilaeng või niisuguste laengute süsteem. Elektrostaatilise välja kui vektoriaalse jõuvälja tugevust (suurust ja suunda) väljendab jõud, mida väli avaldab ühikulisele positiivsele proovilaengule.

Staatilise elektrivälja potentsiaal on skalaarne suurus, mis iseloomustab proovilaengu potentsiaalset energiat :

,

kus on laengu suurus.

Vaata ka

muuda