Kreeka tähed
Α, α – alfa Β, β – beeta
Γ, γ – gamma Δ, δ – delta
Ε, ε – epsilon Ζ, ζ – dzeeta
Η, η – eeta Θ, θ – teeta
Ι, ι – ioota Κ, κ – kapa
Λ, λ – lambda Μ, μ – müü
Ν, ν – nüü Ξ, ξ – ksii
Ο, ο – omikron Π, π – pii
Ρ, ρ – roo Σ, σ – sigma
Τ, τ – tau Υ, υ – üpsilon
Φ, φ – fii Χ, χ – hii
Ψ, ψ – psii Ω, ω – oomega
Arhailised tähed
() digamma stigma
heeta san
kopa sampii
šoo

Eeta (suurtähena Η, väiketähena η, vanakreeka ἦτα, uuskreeka ήτα) on kreeka tähestiku 7. täht. Eeta väärtus kreeka numbrina on 8.

Eeta hääldub uuskreeka keeles /i/, vanakreeka keeles /ē/.

Vanakreeka murretes kasutati eetat algselt /h/ märkimiseks. Täht laenati etruski ja vanaitali tähestikku, kust see võeti ladina tähestikku tähena H. Kirillitsas vastab eetale И.

Idajoonia murdes kadus häälik /h/ 6. sajandiks eKr ja eetaga hakati märkima pikka vokaali /a/, mis hiljem hakkas häälduma pika /ɛ/-na. Selles funktsioonis võeti täht kasutusele ka atika murdes.

Horisontaalselt sõna alustava vokaali kohale kirjutatud eetast kujunesid hõngusmärgid spiritus asper ja spiritus lenis.

Füüsikas tähistatakse eetaga kasutegurit, entalpiat, vedeliku kinemaatilise viskoossuse tegurit jm.