Kreeka tähed
Α, α – alfa Β, β – beeta
Γ, γ – gamma Δ, δ – delta
Ε, ε – epsilon Ζ, ζ – dzeeta
Η, η – eeta Θ, θ – teeta
Ι, ι – ioota Κ, κ – kapa
Λ, λ – lambda Μ, μ – müü
Ν, ν – nüü Ξ, ξ – ksii
Ο, ο – omikron Π, π – pii
Ρ, ρ – roo Σ, σ – sigma
Τ, τ – tau Υ, υ – üpsilon
Φ, φ – fii Χ, χ – hii
Ψ, ψ – psii Ω, ω – oomega
Arhailised tähed
() digamma stigma
heeta san
kopa sampii
šoo

Hii (suurtähena Χ, väiketähena χ, vanakreeka χῖ, uuskreeka χι) on kreeka tähestiku 22. täht. Hii väärtus kreeka numbrina on 600.

Klassikalises vanakreeka keeles hääldus hii aspireeritud klusiili k-na [kh]. Koinees hakkas see häälduma frikatiivina. Mõnedes murretes tähistati hiiga häälikuühendit /ks/.

Hiist pärineb ladina tähestiku täht X ja kirillitsa täht Х.