Eesti mullastik

Eesti mullastik on Eesti alal kujunenud ja talle omapärased mullad.

Eesti praeguste muldade areng algas pärast viimast jääaega esimeste taimede ilmumisega.

Eesti mullastik on suhteliselt mitmekesine. See on tingitud muutlikust pinnamoest, aastaaegade vaheldumisest, vee-oludest jne.

Eesti muldade lähtekivim on kohalikud aluspõhjakivimid ja pinnakattesetted[1]. Eesti alal saab eristada viit aluspõhjakivimit. Need on Ediacara, Kambriumi, Ordoviitsiumi, Siluri ja Devoni ajastu kivimid.

Eesti muldade liigitamine muuda

Eesti muldi on aja jooksul mitmeti käsitletud ja liigitatud. 20. sajandil on suure panuse Eesti mullastiku uurimisse andnud teiste seas Loit Reintam, Rein Kask, Alfred Lillema, Osvald Hallik, Arnold Piho.

Nende käsitletud muldade süstemaatikast on kokkuvõtliku nimestiku (nn jätkunimestik) koostanud Rein Kask (1988)[2]. Artikli järgnevas sektsioonis antakse sellest ülevaade.

Eesti muldade jätkunimestik muuda

Nimestik käsitleb mullatüüpe, alltüüpe ja variante. Välja toomata on väiksemad üksused – mullaliigid.

Tüüp: kamar-karbonaatmullad (looduslikud)

 • Alltüüp: tüüpilised kamar-karbonaatmullad
  • Variandid
   1. paepealsed mullad
   2. Rähkmullad
   • Allvariandid:
   • a) harilikud rähkmullad
   • b) veerismullad
   • c) klibumullad
   1. koresevabad karbonaatsed mullad
 • Alltüüp: leostunud kamar-karbonaatmullad
  • Variandid:
   1. koresevaesed leostunud kamar-karbonaatmullad
   2. süvapealised leostunud kamar-karbonaatmullad
   3. süvarähksed leostunud kamar-karbonaatmullad
   4. süvaveeriselised leostunud kamar-karbonaatmullad
 • Alltüüp: leetunud ehk leetjad kamar-karbonaatmullad
  • Variandid:
   1. koresevaesed leetunud kamar-karbonaatmullad
   2. süvapealised leetunud kamar-karbonaatmullad
   3. süvarähksed leetunud kamar-karbonaatmullad
   4. süvaveeriselised leetunud kamar-karbonaatmullad

Tüüp: kamarmullad

 • Alltüüp: küllastunud kamarmullad
  • Variandid:
   1. harilikud küllastunud kamarmullad
   2. kiltikivi küllastunud kamarmullad
   3. süvarähksed küllastunud kamarmullad
   4. süvapaelised küllastunud kamarmullad
   5. kontaktgleistunud küllastunud kamarmullad
 • Alltüüp: küllastumata kamarmullad
  • Variandid:
   1. harilikud küllastumata kamarmullad
   2. süvarähksed küllastumata kamarmullad
   3. kontaktgleistunud küllastumata kamarmullad

Tüüp: leetmullad

 • Alltüüp: tüüpilised leetmullad ehk leedemullad
  • Variandid:
   1. kääbus-leedemullad
   2. huumus-illuviaalsed leetmullad
   3. huumus-raud-illuviaalsed leetmullad
   4. sekundaarsed leetmullad
   5. süvagleistunud leetmullad
 • Alltüüp: kamar-leetmullad
  • Variandid:
   1. harilikud kamar-leetmullad
   2. jääkkarbonaatsed kamar-leetmullad
   3. huumus-illuviaalsed kamar-leetmullad
   4. süvakontaktgleistunud kamar-leetmullad

Tüüp: soostunud kamarmullad

 • Alltüüp: gleistunud kamarmullad
  • a) ülagleistunud kamarmullad
  • b) süvagleistunud kamarmullad
 • Alltüüp: kamar-gleimullad
  • a) kamar-ülagleimullad
  • b) kamar-süvagleimullad
 • Alltüüp:
  • a) turvasjad ülagleimullad
  • b) turvasjad süvagleimullad
 • Alltüüp:
  • a) turvastunud ülagleimullad
  • b) turvastunud süvagleimullad
  • Variandid:
   1. karbonaatsed turvastunud süvagleimullad
   • Allvariandid:
    1. paepealsed turvastunud süvagleimullad
    2. rähksed turvastunud süvagleimullad
    3. lubisettelised turvastunud süvagleimullad
   1. leostunud süvagleimullad
   2. küllastunud süvagleimullad
   3. leetjad süvagleimullad
   4. küllastumata süvagleimullad

Tüüp: soostunud leetmullad

Alltüüpide grupp: soostunud leedemullad

 • Alltüüp: gleistunud leedemullad
 • Alltüüp: turvastunud gleistunud leedemullad
 • Alltüüp: turvastunud glei-leedemullad
 • Alltüüp: turvas(-glei)-leedemullad
  • Variandid:
   1. huumus-illuviaalsed turvas(-glei)-leedemullad
   2. huumus-raud-illuviaalsed turvas(-glei)-leedemullad
   3. maagistunud turvas(-glei)-leedemullad

Alltüüpide grupp: soostunud kamar-leetmullad

 • Alltüüp: gleistunud kamar-leetmullad
  • a) ülagleistunud kamar-leetmullad
  • b) süvagleistunud kamar-leetmullad
 • Alltüüp: kamar-leet-gleimullad
  • a) kamar-leet-ülagleimullad
  • b) kamar-leet-süvagleimullad
 • Alltüüp: turvasjad leet-gleimullad
  • a) turvasjad leet-ülagleimullad
  • b) turvasjad leet-süvagleimullad

Soostunud kamar-leetmuldade kõikide alltüüpide variandid:

    1. harilikud kamar-leetmullad
    2. huumus-illuviaalsed kamar-leetmullad
    3. raud-illuviaalsed kamar-leetmullad
    4. maagistunud kamar-leetmullad

Tüüpide grupp: soomullad

Tüüp: madalsoomullad

 • Alltüüp: glei-madalsoomullad
 • Alltüüp: madalsoomullad
  • Variandid:
    1. harilikud madalsoomullad
    2. karbonaatsed madalsoomullad
    3. deluviaalsed madalsoomullad

Tüüp: rabamullad

 • Alltüüp: glei-rabamullad
 • Alltüüp: rabamullad
  • Variandid:
   1. harilikud rabamullad
   2. siirdesoomullad

Tüüpide grupp: lammimullad ehk alluviaalmullad

Tüüp: lammi-kamarmullad ehk kamar-alluviaalmullad

 • Alltüüp: primitiivsed nõrgalt kamardunud lammimullad
 • Alltüüp: kihilised lammi-kamarmullad ehk kihilised kamar-alluviaalmullad
 • Alltüüp: teralised-lammi-kamarmullad ehk teralised kamar-alluviaalmullad
  • Variandid
   1. harilikud teralised-lammi-kamarmullad ehk teralised kamar-alluviaalmullad
   2. süvagleistunud teralised-lammi-kamarmullad ehk teralised kamar-alluviaalmullad

Tüüp: lammi-kamar-gleimullad ehk kamar-glei-alluviaalmullad

 • Alltüüp: primitiivsed lammi-gleimullad ehk primitiivsed glei-alluviaalmullad
 • Alltüüp: kihilised lammi-kamar-gleimullad ehk kihilised kamar-glei-alluviaalmullad
 • Alltüüp: teralised lammi-kamar-gleimullad ehk teralised kamar-glei-alluviaalmullad

Tüüp: turvasjad lammimullad ehk turvasjad alluviaalmullad

 • Alltüüp: nõrgalt turvasjad lammimullad ehk nõrgalt truvasjad alluviaalmullad
 • Alltüüp: tugevasti turvasjad lammimullad ehk tugevasti turvasjad alluviaalmullad
  • Variandid:
   1. harilikud tugevasti turvasjad lammimullad
   2. karbonaatsed tugevasti turvasjad lammimullad
   3. mergeljad tugevasti turvasjad lammimullad

Tüüp: mudajad lammimullad ehk mudajad alluviaalmullad

 • Alltüüp: ibejas-mudajad lammimullad ehk ibejas-mudajad alluviaalmullad
 • Alltüüp: turvasjas-mudajad lammimullad ehk turvasjas-mudajad alluviaalmullad
  • Variandid
   1. harilikud turvasjas-mudajad lammimullad
   2. karbonaatsed turvasjas-mudajad lammimullad

Tüüp: lammisoomullad

 • Alltüüp: lammi-glei-soomullad
 • Alltüüp: lammisoomullad
  • Variandid:
   1. karbonaatsed lammisoomullad
   2. küllastunud lammisoomullad
   3. küllastumata lammisoomullad
   4. rauarikkad lammisoomullad
   • Allvariandid:
    • rohuturbased rauarikkad lammisoomullad
    • puu-rohuturbased rauarikkad lammisoomullad
    • sambla-rohuturbased rauarikkad lammisoomullad

Tüüpide grupp: rannavööndimullad

Tüüp: veealused mullad

 • Alltüüp: primitiivsed veealused mullad
 • Alltüüp: mudajad veealused mullad
 • Alltüüp: turvastunud veealused mullad

Tüüp: rannamullad ehk maršimullad

 • Alltüüp: primitiivsed rannamullad
 • Alltüüp: turvasjad rannamullad
 • Alltüüp: kamardunud rannamullad
 • Alltüüp: ranna-madalsoomullad

Grupp: erosioonist mõjutatud mullad

A: erodeeritud mullad

 • Variandid
  1. erodeeritud tüüpilised kamar-karbonaatmullad
  2. erodeeritud leostunud kamar-karbonaatmullad
  3. erodeeritud leetjad kamar-karbonaatmullad
  4. erodeeritud kama-leetmullad

B: deluviaalsed mullad

C: deluviaalmullad

 • Alltüüp: deluviaalmullad
 • Alltüüp: gleistunud deluviaalmullad
 • Alltüüp: glei-deluviaalmullad
 • Alltüüp: turvasjad deluviaalmullad

Grupp: tehnogeensed mullad

 • Allgrupp: primitiivsed tehnogeensed mullad
  • Variandid:
   1. primitiivsed tehispaljandimullad
   2. primitiivsed karjääri-rähkmullad
   3. primitiivsed karjääri-rähk-kiltkivimullad
   4. primitiivsed tehisdeltamullad
   5. primitiivsed tehiskattega mullad
 • Allgrupp: nõrgalt kamardunud tehnogeensed mullad
 • Allgrupp: parandatud tehnogeensed mullad
  • Variandid:
   1. taastatud karjäärimullad
   2. turvastunud tehnogeensed mullad
   3. pargi-tehismullad

Viited muuda

 1. Kask, R. (1996). Eesti mullad. Tallinn, Mats. Lk 7
 2. Kask, R. (1988). Eesti NSV muldade süstemaatiline nimestik ja lühidiagnostika. Tallinn. Lk 53–55

Kirjandus muuda

Välislingid muuda