Osvald Hallik (29. juuni 1906 Torila, Kokora vald3. detsember 1964 Tartu) oli eesti põllumajandusteadlane.

Tema erialad olid mullateadus ja agrokeemia. Ta uuris happeliste muldade lupjamist.

Osvald Hallik lõpetas Tartu Ülikooli 1930 keemia ja 1939 põllumajanduse alal. Ta oli põllumajandusdoktor (1947), professor (1952), V. I. Lenini nimelise Üleliidulise Põllumajandusteaduste Akadeemia korrespondentliige (1956) ja Eesti NSV teeneline teadlane (1957), Lenini orden (1958). Ta töötas Eesti Põllumajanduse Akadeemia professori, kateedrijuhataja ja teadusprorektorina.