Eesti NSV vapp oli NSV Liidu haldusüksuse Eesti NSV vapp.

Eesti NSV vapp 1940–1990

Eesti NSV vapp kinnitati ametlikult 1. oktoobril 1940, sellel oli kujutatud tõusva päikese kiirtes ristatud sirpi ja vasarat. Figuure raamis paremalt okaspuuokstest (männi- ja kuusepuuoksad) ja vasakult rukkipeadest pärg. Pärg oli põimitud punase lindiga. Ülemistel lintidel oli kiri "Kõigi maade proletaarlased, ühinege!", ühel küljel eesti- ja teisel vene keeles, alumisel aga "Eesti NSV". Vapi kohal paikneb punane kuldsete äärtega viisnurkne täht.

Vapp oli kasutusel 7. augustini 1990.

Seotud arhivaale Eesti Riigiarhiivis muuda

  • ERA.R-3.3.39. Seadlus Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riigivapi kuju kinnitamise kohta.

Vaata ka muuda