Eesti NSV teeneline tehnoloog

Eesti NSV teeneline tehnoloog on Eesti NSVs välja antud aunimetus.

Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "konstrueerimis- ja tehnoloogiaorganisatsioonide, teaduslike uurimisasutuste, kõrgkoolide, tootmis- ja teadus-tootmiskoondiste, ettevõtete ning organisatsioonide töö­tajatele väljapaistva panuse eest põhimõtteliselt uue kõrgeefektiivse ning tehniliste ja majanduslike näitajate poolest kõrgeimale maailmatasemele vastava tehnoloogia väljatöötamisse ja juurutamisse".[1]

Eesti NSV teenelise tehnoloogi aunimetus kehtestati 1985. aastal.[2] Aunimetus kaotati 1989. aastast.[3]

Eesti NSV teenelised tehnoloogid muuda

Viited muuda