EI-loogikaelement

EI-loogikaelement (ingl k NOT gate või inverter) on ühe sisendi ja ühe väljundiga loogikaelement, mis realiseerib loogilise eituse tehet. Elemendi väljundis on signaal 1 juhul, kui sisendis on signaal 0, ja vastupidi.

Funktsionaalse seose kirjutusviisid Tingmärk Olekutabel Realiseerimine releega
IEC 60617-12 USA ANSI 91-1984


A Y
0 1
1 0
NMOS-trasistoridega EI-loogikaelement

EI-loogikaelemendid valmistatakse CMOS-tehnoloogias, kus lülititena toimivad MOSFET-transistorid. EI-loogikalülitust kasutatakse ka NING-EI- ja VÕI-EI-loogikaelementide muutmiseks vastavalt NING- ja VÕI-elementideks.

Vaata ka muuda