VÕI-EI (ingl k NOR sõnadest not or) on disjunktsiooni eituse loogikatehe (Peirce’i funktsioon).

Seda sõnaühendit kasutatakse ka vastavat tehet sooritava loogikaelemendi nimena. VÕI-EI-elemendi ehk NOR-elemendi väljundis on signaal 1 ainult siis, kui kõigis sisendites on signaal 0.

Funktsionaalse seose kirjutusviisid Tingmärk skeemidel Olekutabel Realiseerimine releedega
IEC 60617-12 USA ANSI 91-1984
zentriert zentriert
A B Y = A ∨ B Y =A ⊽ B
0 0 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 0
zentriert
NOR-loogikaelemendi skeem

VÕI-EI-elemendid valmistatakse CMOS-tehnoloogias, kus lülititena toimivad MOSFET-transistoride paarid.

Vaata ka muuda